Page 48 - Tannlegetidende 08-2020
P. 48

tidende Aktuelt
bør regelmessig sjekke hørselen, for å forebygge hørsels- skader og tinnitus i tide, sier Nina Yazdanyar.
– Hva bør tannleger gjøre for å beskytte seg mot høye lyder?
– Det mest effektive er å bruke hørselsvern i forbindelse med behandlingsmoment som gir høye støynivåer.
Utstyr
Ifølge Yazdanyar har ikke lydisolerte vegger og skjermer noen effekt på den direktevirkende lyden i rommet der lydkilden er.
– Det reduserer etterklangstiden mest, men den er ikke et problem, ifølge min rapport. Problemet er at tannlegene og medarbeiderne befinner seg i nærheten av selve lydkilden.
Klinikkene og tannlegene som Nina Yazdanyar har vært i kontakt med, mener ifølge henne at spørsmålet om høyt støynivå bør belyses og bli gjenstand for videre forskning, blant annet med oppmerksomhet på hørselsskader blant tannleger og deres personell.
– Mange opplever støynivået som et problem, men samti- dig er det ikke noe man snakker så mye om. Dette er et viktig spørsmål, som gjelder mange, og tannleger, spesielt de som er arbeidsgivere, bør være mer oppmerksom på problemet og de negative konsekvensene det kan gi.
I tillegg til hørselsvern bør tannleger vurdere å skifte ut utstyr over tid før det avgir for mye støy.
– Jo lenger utstyret er i drift, desto høyere lyd gir det. Et mulig intervall kan være å skifte ut støyende utstyr hvert tredje til fjerde år, forutsatt at økonomien tillater det, avslutter Nina Yazdanyar.
– Det er viktig å håndtere denne problemstillingen på en fornuftig måte. Opplevelsen av forstyrrende lyder er fremfor alt veldig subjektiv, og knyttet til den individuelle opplevelsen, sier Henrik Kolstad, professor i arbeidsmedisin ved Aarhus Universitet i en kommentar.
 Tips for å redusere risikoen for hørselsskader:
• Bruk utstyr som er så stille som mulig. Sjekk det målte lydnivået på utstyret før du kjøper det, og velg om mulig det med lavest mulig støynivå.
• Bruk hørselsvern og ørepropper. Effektivt hørselvern kan redusere støy med opptil 10 desibel.
• Ta pause når du føler at støynivået har vært for høyt.
 630
2020 · 130 · #8
Foto: YAY Images.
   46   47   48   49   50