Page 47 - Tannlegetidende 08-2020
P. 47

 En dansk studie viser at tannleger og klinikkmedarbeidere opplever støynivået ved klinikken til tider forstyrrende, og at det bidrar til minsket arbeidsglede.
– Tannleger burde være mer interessert i problematikken fordi høye lydnivåer kan forårsake ulike skader, sier bachelorstudent Nina Yazdanyar. Foto: Privat.
Det danske Arbejdstilsynet ser ingen forskningsstøtte for at høye lyder og støy kan være en primær årsak til tinnitus på arbeidsplasser med et gjennomsnittlig støynivå under 80 db.
Imidlertid kan tinnitus skyldes stress og mental tretthet.
Andre kilder, som den svenske organisasjonen Hörsel- skadades riksförbund, sier at hørselstap er den vanligste årsaken til tinnitus, og at fire av fem som lider av tinnitus også får hørselstap.
For høy grenseverdi
Nina Yazdanyar mener det danske Arbejdstilsynets aksepterte grense på 85 desibel for støy på en arbeidsplass er for høy.
– Den bør heller ligge på 75 db som er nærmere lydnivået på en normal samtale.
Tannlegene som har deltatt i studien, anser seg ikke for å være rammet av hørselskader eller hørselstap.
– Dersom man hadde gjort en undersøkelse hos en audiolog, ville man sannsynligvis fått et annet resultat. Tannleger som opplever høyt støynivå på arbeidsplassen
2020 · 130 · #8 629
   45   46   47   48   49