Page 46 - Tannlegetidende 08-2020
P. 46

tidende Aktuelt
628
2020 · 130 · #8
Høylytt utstyr kan gi skader
En ny dansk studie indikerer at perioder med høyt støynivå på klinikken, kan føre til tinnitus og hørselsskader blant tannleger og medarbeidere.
JOHAN ERICHS, MERAMEDIA
Et flertall av tannhelsepersonalet som er inkludert i studien mener at støynivået helt klart kan være forstyrrende og stressende.
Personalet ved en tannklinikk blir utsatt for høye støynivåer daglig, for eksempel i forbindel-
se med bruk av turbin og ultralydutstyr. I sitt bachelor- prosjekt innen «Electrical engineering» ved Tekniske Universitetet i Danmark, har bachelorstudent Nina Yazdanyar, undersøkt hvordan støynivået ved en tann- klinikk påvirker tannleger og personell.
Støynivået ved tre private klinikker er blitt målt gjentatte ganger, og dokumentert i rapporten «Noise in Danish dental clinics».
Gjennomsnittsverdien for lydnivået ved de tre klinikke- ne ble målt til 68,55–75,33 desibel (db). Dette nivået tilsvarer et normalt samtalenivå og opp til et nivå som lyd fra en motorgressklipper. De høyeste verdiene som ble målt var mellom 112–117 desibel (som tilsvarer omtrent lydnivået fra et trykkluftbor på ti meters avstand).
– Tre av fire ansatte oppgir at de synes støynivået er forstyrrende, sier Yazdanyar.
Kommunikasjonen
Når lydnivået er høyt, påvirkes også kommunikasjonen mellom personalet og arbeidsrelaterte samtaler under pasientbehandlingen, fordi de blir nødt til å snakke høyere med hverandre for å gjøre seg forstått og hørbare.
– Lydnivået på samtaler og kommunikasjon kan også påvirkes av at tannleger eller medarbeidere bruker hørselvern og dermed får problemer med å oppfatte hva andre sier, forklarer Yazdanyar.
På spørsmål om den generelle trivselen ved klinikken vil bli forbedret uten forstyrrende støy, sier 61 prosent at de er enige eller sterkt enige i uttalelsen, mens 31 prosent sier at de er uenige og 8 prosent er sterkt uenige, ifølge studien.
Spesielt én gruppe pasienter blir også sterkt påvirket av lydene.
– For pasienter som har tannbehandlingsangst, kan høye instrumentlyder være angstfremkallende. Et lavere støynivå ville mest sannsynlig føre til redusert risiko for angst.
Nesten halvparten (42 prosent) av tannlegene og klinikkpersonalet som deltok i studien, i alt 26 personer i ulik alder, rapporterer at de lider av tinnitus i ulik grad.
   44   45   46   47   48