Page 32 - Tannlegetidende 08-2020
P. 32

tidende
Kasuistikk ·
Myasthenia gravis og orale utfordringer
 FORFATTERE
Myasthenia gravis
og orale
utfordringer
Hans Erling Skallevold og Anders Verket
 Hans Erling Skallevold, tannlege, Avdeling for periodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Anders Verket, tannlege, førsteamanuensis, PhD, Avdeling for periodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Korresponderende forfatter: Anders Verket, Institutt for klinisk odontologi. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.
E-post: anderver@odont.uio.no
Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering. Godtatt for publisering 08.02.2020
Skallevold HE, Verket A. Myasthenia gravis og orale utfordringer. Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 614–7
Norsk MeSH: Myasthenia gravis; Periodonti; Kjeveledd; Lokalanestesi; Kasusrapporter
Myasthenia gravis er en sjelden autoimmun sykdom karakterisert ved fluktuerende muskelsvekkelse og -utmattelse. Pasienter kan ha et komplisert sykdoms- og behandlingsbilde som kan gi ut- fordringer for tannhelsepersonell og stille krav til kunnskap om sykdommen. Tannlegen står i en unik situasjon blant helseperso- nell i å kunne diagnostisere sykdommen tidlig. I dag har økt kunn- skap og behandlingsmetoder ført til at disse pasientene har bedre forutsetninger, tannbehandling kan også utføres trygt, men like- vel er det en rekke utfordringer knyttet til rutinemessig tannbe- handling. Det presenteres her en kasuistikk om en pasient med talevansker som kom til studentklinikken på Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Denne kasuistikken er et eksempel på udiagnostisert myasthenia gravis og tannlegens rolle.
614
2020 · 130 · #8

   30   31   32   33   34