Page 30 - Tannlegetidende 08-2020
P. 30

 tidende Kasuistikk · Åpent bitt forårsaket av mukocele
  Figur 4 a,b. Marsupialisasjon av lesjonen. Ingen residiv er påvist og tilheling og videre utvikling har vært helt normal.
ring av munnhulelesjoner hos pediatriske pasienter er generelt ut- fordrende, og diferensialdiagnoser må alltid vurderes (3). Ube- handlet er residivtendensen høy for mukoceler, og kirurgisk behandling er oftest indisert. De vanligste behandlingsformene er eksisjon eller marsupialisasjon. I enkelte tilfeller kan det være indi- kasjon for å fjerne hele eller deler av en større kjertel (4).
Tungepress er en velkjent årsak til frontalt åpent bitt hos barn (5–7), men vi kjenner ikke til at mukoceler er rapportert som årsak til dette tidligere. Da bittet spontant lukket seg etter behandling,
REFERANSER
1. Carlson ER, Ord RA. Benign Pediatric Salivary Gland Lesions. Oral Maxillofac Surg Clin North Am. 2016; 28: 67–81.
2. Bai S, Clubwala R, Adler E, Sarta C, Schiff B, Smith RV, Gnepp DR, Brandwein-Gensler M. Salivary mucoepidermoid carcinoma: a multi-institutional review of 76 patients. Head Neck Pathol. 2013; 7: 105–12.
ENGLISH SUMMARY
Løes S, Liavaag, PG
Frontal open bite caused by a mucocele
Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 610–2
Figur 5. Det åpne bittet korrigerte seg spontant uten videre behandling. Fem år etter kirurgi er okklusjonen helt normal.
antar vi likevel at dette var årsaken i dette tilfellet. Kasuset illustre- rer at bløtvevsforandringer kan ha betydelig påvirkning på skeletal vekst og utvikling.
Samtykke
Pasientens foresatte har samtykket til publisering.
 3. 4.
Hills SE, Maddalozzo J. Congenital lesions of epithelial 5. origin. Otolaryngol Clin North Am. 2015; 48: 209–23,
Than JK, Rosenberg TL, Anand G, Sitton M. The
importance of sublingual gland removal in treatment
of ranulas: A large retrospective study. Am J 6. Otolaryngol. 2020: doi: 10.1016/j.
Hotokezaka H, Matsuo T, Nakagawa M, Mizuno A, Kobayashi K.Severe dental open bite malocclusion with tongue reduction after orthodontic treatment. Angle Orthod. 2001; 71: 228–36.
Fraser C. Tongue thrust and its influence in
amjoto.2020.102418.
orthodontics. Int J Orthod Milwaukee. 2006; 17: 9–18. 7. Christiansen RL, Evans CA, Sue SK. Resting tongue
pressures. Angle Orthod. 1979; 49: 92–7.
  We report a case of a 2.5 year old girl who developed a severe fron- tal open bite due to a sublingual mucocele, causing chewing pro- blems. After marsupialization of the cyst, the bite closed sponta- neously. Malocclusion due to a mucocele is very uncommon, but
this case confirms that pressure from soft tissues may have an important impact on skeletal growth and development. Early di- agnosis and treatment, even of benign lesions, may solve func- tional problems and growth disturbances in the pediatric patient.
612 2020 · 130 · #8   28   29   30   31   32