Page 3 - Tannlegetidende 08-2020
P. 3

585–668
610 636
Innhold tidende
  586 Siste nytt først 589 Leder
Stay skjerpa, du blir sett
591 Presidenten har ordet Samhold i krisetider
592 Vitenskapelige artikler
592 Hilde Kjærnet Haugen, Fadi El-Homsi, Ketil Hegerstrøm
Haugli og Trude Myhrer: Utviklingen av tannteknisk produksjon i Norge
602 Athanasia Bletsa, Ole Iden, Gerhard Sulo og Ellen Berggreen: Arbeidserfaring påvirker behandlingsruti- ner i endodonti: en spørreundersøkelse blant tannleger på Vestlandet
610 Kasuistikk
610 Sigbjørn Løes og Per Gunnar Liavaag: Åpent bitt
forårsaket av mukocele
614 Hans Erling Skallevold og Anders Verket: Myasthenia gravis og orale utfordringer
620 Aktuelt fag – Covid 19
620 Lasse A. Skoglund og Ellen C. Vigen: Munnskyllemid-
ler mot pandemisk/ epidemisk virus – En kort oversikt
626 Doktorgrad
626 Bjørn Einar Dahl: Kroner og broers tilpasning
628 Aktuelt
628 Høylytt utstyr kan gi skader
632 Tannlege og forsker? Nå kan du søke NIOM om å bli gjesteforsker
636 Mer bekymret for økonomi enn helse
639 «Hva er, og gjør, TOO-tannleger?
646 Fra NTF
646 Intervju med presidenten – Hvordan har koronasitua-
sjonen påvirket NTF som forening og NTFs arbeid?
650 Digitalt forum for tillitsvalgte
654 Arbeidsliv: Høstens lønnsoppgjør
655 Spør advokaten: Hva med de som er permittert? 657 Snakk om etikk: Hvordan undervises det i etikk ved odontologiske læresteder i Norge?
658 Hva skjer? Kurs- og aktivitetskalender 660 Notabene
660 Tilbakeblikk 662 Personalia
663 Minneord Hugo Dalaker
664 Stillinger – Kjøp – Salg – Leie
2020 · 130 · #8
585   1   2   3   4   5