Page 29 - Tannlegetidende 08-2020
P. 29

  Figur 1. 2,5 år gammel jente med frontalt åpent bitt og påbitt kun på molarene.
re rapportert. Etter vellykket kirurgisk behandling lukket bittet seg spontant uten videre kjeveortopedisk behandling.
Kasus
En 2,5 år gammel jente ble henvist til avdelingen på grunn av bite- og tyggeproblemer. Pasienten var frisk, hun hadde tidligere fått dia- gnostisert en ventrikkelseptumdefekt (VSD) og hadde gjennomgått kirurgisk behandling for en Fallots tetrade. Klinisk undersøkelse viste et betydelig frontalt åpent bitt (figur 1) og en hevelse på tun- gens underside (figur 2). Det var ingen mistanke om malign syk- dom. Lesjonen var relativt fast og ikke øm ved palpasjon, og over- liggende mukosa virket normal.
Pasienten ble henvist til en MR-undersøkelse som viste en cystisk veldefinert lesjon, ca. 30 mm. i diameter sentralt på undersiden av tungen (figur 3), antatt å representere en mukocele. I narkose ble le- sjonen marsupialisert (figur 4), med eksisjon av den ytre kapselen sammen med overliggende slimhinne (figur 4a), mens den dype del av kapselen ble suturert til eksisjonskanten (figur 4b). Inngrepet var helt ukomplisert, og tentativ diagnose ble sannsynliggjort etter histo- patologisk granskning. Det ble ikke registrert noe residiv, og etter ett år hadde det åpne bittet lukket seg uten tilleggsbehandling (figur 5).
Diskusjon
Mukoceler kan oppstå overalt i munnhulen, men store lesjoner er vanligst i munngulvet og utgår da oftest fra gl. sublingualis. De er som regel helt benigne av natur, men særlig retromolart kan slike lesjoner indikere et mukoepidermoid carsinom (2). Diagnostise-
Figur 2. Klinisk undersøkelse av tungen viste betydelig fortykkelse.
 Figur 3. MR (magnetresonnans)-fremstilling av lesjonen, antatt å være en mucocele.
2020 · 130 · #8 611

   27   28   29   30   31