Page 83 - Tannlegetidende 6-2020
P. 83

 Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi 2020 med studiestart høsten 2021
Ved Institutt for klinisk odontologi ved Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og UiT, Norges Arktiske Universitet skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene.
Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart 2021. For mer informasjon om dette se her: https://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi
   Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.
 Fagdisiplin
Bergen
Oslo
Tromsø
Endodonti
Opptak
Opptak
Ikke opptak
 Kjeve- og ansiktsradiologi Oral kirurgi og oral medisin Periodonti
Søknad og opptak
Ikke opptak Ikke opptak Opptak
Opptak Opptak Opptak
Ikke opptak Opptak Ikke opptak
Kjeveortopedi
Ikke opptak
Opptak
Ikke opptak
Pedodonti
Opptak
Opptak
Ikke opptak
Oral protetikk
Opptak
Opptak
Ikke opptak
For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:
• UiB: Spesialistutdanning i odontologi (nederst på siden): https://www.uib.no/studier/SPES-ODO
• UiO: Spesialistutdanning: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/
• UiT: Spesalistutdanning ved Institutt for klinisk odontologi:
https://uit.no/spesialistutdanning/odontologi
Du vil her også finne informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med de ulike lærestedene.
Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i februar/ mars 2021.
Søknadsfrist
Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2020. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf. Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert.
2020 · 130 · #6–7 581
   81   82   83   84   85