Page 81 - Tannlegetidende 6-2020
P. 81

Frykter ignorering av hudkreft
  anse som aviser. Departementet foreslo at det vert oppstilt krav om at fritaket for aviser berre skal gjelde publikasjonar som er redaktørstyrde. Med redaktørstyrt meinast at publikasjonen publiserer under leiing og kontroll av ein redaktør. Redaktør skal forståast som fysisk person som treffer avgjerd om innhaldet i publikasjonen eller om del av dette, jf. straffelova § 270 fjerde ledd og mediefridomslo- va § 3 andre ledd. Av høyringsinstansane har Fagpressa, Landslaget for lokalaviser, Mediebe- driftenes landsforeining (MBL) og Norsk redaktørforeining uttalt seg om kravet til redaktør. Alle desse støtter at det stilles eit slikt krav for fritak.»
Personalia
Dødsfall
Vidar Opsahl, f. 12.02.1931, tannlegeeksamen 1958, d. 07.05.2020
Gunvor Kragem, f. 12.12.1935, tannlege­ eksamen 1973, d. 27.03.2020
Også på norgesferie kan det bli for mye sol. Kreftforeningen frykter flere hudkrefttilfeller, fordi flere dropper å oppsøke fastlegen under koronapandemien. Foto: YAY Images
Kreftforeningen frykter at koronapandemi- en får mange til å ignorere hudkreft, melder NTB.
Pandemien har gjort at flere utsetter besøket til fastlegen. Kreftforeningen frykter at dette vil gi utslag på føflekkreftstatistikken.
Over 2 300 nordmenn får hvert år hudkreft- typen melanom, ofte kalt føflekkreft. 284 personer i Norge døde av sykdommen i 2017. Kreftforeningen frykter at færre nå går til fastlegen for å undersøke mistenkelige hudforandringer.
– Det er fullt forståelig at det har vært mye oppmerksomhet på korona den siste tiden, men det er viktig å huske at kreft ikke tar pause, heller ikke hudkreft. Vi er bekymret for at pandemien vil gjøre utslag på kreftstatistikken, siden mange avlyser og utsetter legetimene sine, sier generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen i en pressemelding.
Minner om solkrem også på norgesferie
Mange europeiske land har en oppmerksom- hetskampanje i mai, før sommeren, når solen skinner som sterkest. I Norge er 27. mai
Hudkreftdagen. Ross understreker at Norge er i verdenstoppen i både hudflekkforekomst og -dødelighet, og minner om at solen kan skinne sterkt i Norge også, nå som de færreste skal på utenlandsferie i år.
– Vi får tilbakemeldinger fra noen som tror at solkrem kun er nødvendig på utenlandsreise. Dette stemmer overhodet ikke. Spesielt i år hvor de fleste av oss skal tilbringe sommeren i Norge, er det fortsatt like viktig at vi unngår å bli solbrent, både ved å begrense tiden i solen og bruke beskyttende klær, hatt og solkrem, sier Katarina Zak Stangeland i Hudlegeforeningen.
Vage symptomer
I tillegg til rådet om solkrem, råder Kreftfore- ningen folk til å unngå solarium, kle seg tilstrekkelig, og begrense tiden i solen, for å unngå melanom denne sommeren.
– I en del tilfeller kan symptomene på kreft være ganske vage. Vi har inntrykk av at det er mange som ikke vil belaste fastlegene sine med slike symptomer, noe som er svært uheldig, sier Ross.
  2020 · 130 · #6–7
579   79   80   81   82   83