Page 75 - Tannlegetidende 6-2020
P. 75

  Høsten 2020 holdes følgende TSE moduler
Modul
Modul 7 – Restorativ behandling
Modul 8 – Spesielle faglige utfordringer
Modul 9 – Endodonti
Modul 10 – Periodontale sykdommer
Sted
Oslo Bergen
Vest-Agder Rogaland
Tid
1. samling: 4.–5. sep. 2. samling: 6.–7. nov.
1. samling: 15.–16. okt. 2. samling: 9.–10. des.
Dato kommer* Dato kommer*
*Dato var ikke bestemt da Tidende gikk i trykken – følg med i NTFs kommunikasjonskanaler for oppdatert informasjon.
Les mer på www.tannlegeforeningen.no/TSE
          www.sykeavbruddskassen.no
 TGS – forsikringsselskap for medlemmer av Den Norske Tannlegeforening
       2020 · 130 · #6–7 573

   73   74   75   76   77