Page 74 - Tannlegetidende 6-2020
P. 74

 tidende Fra NTF
 Det er stor usikkerhet rundt avvikling av kurs i tiden fremover på grunn av koronasituasjonen. Vi ber medlemmene følge med på NTFs nettsted og ta kontakt med de respektive arrangørene for mer informasjon om kursene.
Kurs- og aktivitetskalender
Kurs i regi av NTF og NTFs lokal- og spesialistforeninger
18.–19. juni 27.–29. aug 29.–31. okt
Tromsø Bergen Lillestrøm
NTFs Midnattssolsymposium – AVLYST SkandEndo – AVLYST
NTFs Landsmøte
Tandfaglige Dage – AVLYST
Møte i Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)
NTFs hovedstyremøte
Videregående kurs for tillitsvalgte i KS-området – AVLYST FDI World Dental Congress – AVLYST
Møte i NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Møte i Sentralt Forhandlingsutvalg (SF)
NTFs hovedstyremøte
Swedental og Riksstämman 2020
NTFs hovedstyremøte
NTFs ledermøte
Møte i NTFs fag- og etterutdanningsutvalg
Vestlandsmøtet
NTFs symposium
European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) – interimseminar NTFs Midnattssolsymposium
FDI World Dental Congress
NTFs Landsmøte
Vestlandsmøtet
Andre kurs, møter og aktiviteter
13.–14. aug 20. aug 26.–27. aug 2.–4. sep 1.–14. sep 24.–25. sep 8. okt
15. okt 11.–13. nov 25.–26. nov 26.–27. nov 10.–11. des
Bella Center Copenhagen Nettmøte
Nettmøte
Praha
Shanghai Nettmøte Nettmøte Nettmøte Gøteborg Nettmøte Nettmøte Nettmøte
Viktige datoer 2021–2022
14.–16 jan 2021 11.–12. mars 2021 23.–24. april 2021 17.–18. juni 2021 26.–29. sep 2021 4.–6. nov 2021 13.–15. jan 2022
Bergen Oslo Oslo Tromsø Sydney Bergen Bergen
572
2020 · 130 · #6–7


   72   73   74   75   76