Page 73 - Tannlegetidende 6-2020
P. 73

 Kontaktpersoner i NTFs kollegahjelpsordning
Kollegahjelp er kollegial omsorg satt i system. Tanken er at vi skal være til hjelp for andre kollegaer som er i en vanskelig situasjon som kan påvirke arbeidsinnsatsen som tannlege. Vi skal være tilgjengelige kanskje først og fremst som medmennesker. Du kan selv ta kontakt med en av oss eller du som ser at en kollega trenger omsorg kan gi oss et hint. Vi har taushetsplikt og rapporterer ikke videre.
Aust-Agder Tannlegeforening
Lars-Olof Bergmann e-post: tanber@online.no
Bergen Tannlegeforening
Anne Christine Altenau, tlf. 977 40 606
Jørn H. Kvist tlf. 995 62 420
Buskerud Tannlegeforening
Anna Karin Bendiksby,
e-post: annakarinbe@gmail.com
Lise Opsahl,
tlf. 900 31 134
e-post: lise.ops@hotmail.com
Finnmark Tannlegeforening
Sara Anette Henriksen tlf. 95 77 84 10
Haugaland Tannlegeforening
John Magne Qvale,
e-post: johnqvale@getmail.no
Margrethe Halvorsen Nilsen, tlf. 97 71 05 50
Hedmark Tannlegeforening
Åsne Kraugerud Søberg, tlf. 99 48 71 04
Nordland Tannlegeforening
Sigmund Kristiansen, tlf. 915 63 725
Connie Vian Helbostad, e-post: conhel@nfk.no
Olav Kvitnes, tlf. 75 15 21 12
Nordmøre og Romsdal Tannlegeforening
Bjørn T. Hurlen, tlf. 906 50 124
Unni Tømmernes,
tlf. 47 84 88 05
e-post: unni.tommernes@mrfylke.no
Nord-Trøndelag Tannlegeforening
Anne Marie Veie Sandvik, tlf. 74 09 50 02
Hans Haugum, tlf. 90 96 92 97
Oppland Tannlegeforening
Pål Vidar Westlie,
e-post: paalvidar@tannlegewestlie.no
Hanne Øfsteng Skogli, tlf. 934 37 223
Oslo Tannlegeforening
Finn Rossow tlf. 907 48 184
Harald Skaanes, tlf. 928 22 772
Rogaland Tannlegeforening
Knut Mauland,
tlf. 51 48 51 51 (jobb).
Mona Gast
e-post: Mona@tsmg.no
Romerike Tannlegeforening
Kari Anne Karlsen, tlf. 480 38 067
Sven Grov,
tlf. 63 97 28 59
Hilde Skjeflo, tlf. 911 90 203
Sogn og Fjordane Tannlegeforening
Synnøve Leikanger,
e-post: s.leikanger@gmail.com
Jon-Reidar Eikås, tlf. 959 45 528
Sunnmøre Tannlegeforening
Siv Svanes,
tlf. 997 48 895
e-post: siv.svanes@gmail.com
Hege Leikanger,
e-post: tannlege@leikanger.as tlf. 482 49 292
Sør-Trøndelag Tannlegeforening
Anne Grethe Beck Andersen, tlf. 900 30 596
Morten Nergård, tlf. 950 54 633
Telemark Tannlegeforening
Ståle Bentsen,
e-post: stbent@online.no
Øystein Grønvold, tlf. 905 31 247
Troms Tannlegeforening
Elsa Sundsvold,
e-post: ehi-sund@online.no
Ninni Helen Haug tlf. 970 91 167
Vest-Agder Tannlegeforening
Alfred Gimle Ro, e-post: alro@online.no
Vestfold Tannlegeforening
Gro Monefeldt Winje,
tlf jobb: 977 65 495
e-post: gromwinje@gmail.com
Svein Tveter,
e-post: tstveter@gmail.com
Østfold Tannlegeforening
Mari Slette,
e-post: maridage@hotmail.com
Tore-Cato Karlsen,
e-post: tore.karlsen@privattannlegene.no
Kontaktperson i NTFs sekretariat
Lin Muus Bendiksen Tlf. 22 54 74 15
e-post: lin.bendiksen@ tannlegeforeningen.no
2020 · 130 · #6–7
571


   71   72   73   74   75