Page 70 - Tannlegetidende 6-2020
P. 70

                   Tannlegeforeningens nettbaserte kurs
- en enkel og fleksibel måte å fylle myndighetskrav og obligatorisk etterutdanning
Følgende kurs er GRATIS og OBLIGATORISKE for alle medlemmer i Tannlegeforeningen:
• Smittevern*
• Strålevern
• Kurs for tannleger om trygdestønad
• Personvern og informasjonssikkerhet
• Kurs for tannleger om etikk
* I forbindelse med koronaepidemien har NTF besluttet å gjøre TANK-kurset om smittevern tilgjengelig (gratis) for hele tannhelseteamet.
Følgende kurs er GRATIS, men ikke obligatoriske:
• Kjøp og salg av tannklinikk
• Kurs for leder om HMS
• Bivirkninger fra odontologiske biomaterialer
Les mer på
www.tannlegeforeningen.no/TANK
    68   69   70   71   72