Page 7 - Tannlegetidende 6-2020
P. 7

Det er blitt sommer, etter en annerledes vår – og ferien står for døren, for de aller fleste av oss. For mange blir også den annerledes enn den pleier å være. Med få muligheter til utenlandsreiser, og kanskje et lavere ferie- budsjett enn ellers.
Tidendes sommernummer er som det plei- er. Med reportasjer om tannleger som gjør uli- ke ting, ved siden av jobben som tannlege.
Kanskje denne sommeren kan gi mulig- het til å fordype seg i en hobby? Ta opp igjen eller gjøre mer av noe vi har hatt interesse for lenge, eller kanskje vi finner på noe helt nytt.
Jeg kommer på den gamle barnevisa til Kjell Lund, som kanskje flere enn jeg husker fra ønskekonserten i radioen før i tiden:
Har du en hobby som du er blitt glad i, da tren- ger du ikke å kjede deg mer.
For da har du alltid no’ moro å gjøre, og har du først én, får du sikkert fler.
Vi får se hva det blir til. Her i Tidendes redak- sjon blir vi i hvert fall veldig glade når vi hvert år oppdager at det er mulig å lage sommernummer i år også, mye grunnet tannlegers ulike hobbyer og interesser. Og at vi får vite om det. Takk til dere som har tip- set oss, og til dere som har stilt opp. Det blir det sommernummer av.
En av tannlegene vi har intervjuet i den- ne sommerutgaven, er forfatteren Kjersti Anfinnsen, som nylig kom ut med sin andre roman De siste kjærtegn. Den er prisbeløn- net, og lesverdig.
I romanen møter vi den pensjonerte hjer- tekirurgen Birgitte Solheim. Fra leiligheten sin i Paris oppsummerer hun livet sitt, samti- dig som hun holder fast i håpet om en gang å få oppleve kjærligheten. Tiden er knapp, og det er enda viktigere for hovedpersonen å fylle livet med det som faktisk er viktig. Forfat- teren kaller det håp uten optimisme. Det er et godt utgangspunkt. Hele livet.
Kanskje noen av Tidendes lesere finner kjærligheten denne sommeren?
Og de av oss som har funnet den, nylig, eller en gang for lenge siden, kan bestrebe oss på å ta ekstra godt vare på den.
Parterapeutene er i hvert fall ganske samstemte i denne tiden, hører jeg. Når de sier at dette ikke er tiden til å bestemme seg for å gå hver sin vei. Da viser de til at kjærlig- heten kan ha dårlige kår, hvis livet ellers er preget av usikkerhet.
Det som er mest kjært for oss, behandler vi best. Hvis du ser på den du lever med som en kjæreste, innebærer det at du setter ham eller henne høyest.
Det som er mest kjært for oss, behandler vi best, sier parterapeut Bjørk Matheas- datter. Hvis du ser på den du lever med som en kjæreste, innebærer det at du setter ham eller henne høyest. Det er også det de fleste ønsker seg fra den de lever med, å bli behandlet som den aller kjæreste.
Noen forbinder ordet kjæreste bare med den første forelskelsen, og ikke med kjærlig- heten. Hvorfor ikke tenke omvendt? Å være kjæreste er å oppføre seg som kjæreste også de dagene du ikke kjenner de store følelse- ne. Slik vil følelsene kunne komme frem igjen, og vi vil kunne fortsette å være kjæres- ter for hverandre. Kjærlighet er å ta vare på den kjæresten du fant, og være en kjæreste for den du har valgt. Ofte handler det om å komme i møte, være til stede, og lytte. Og av og til orker vi ikke det, uten at det har noe med den andre å gjøre. Vi er fylt opp av egne ting, og tanker. Da går det an å gi beskjed, om hvordan du har det, rett og slett for å unngå at den andre føler seg avvist.
Noe sånt, kan vi huske på. Hvis vi vil. Med dette ønsker jeg god sommer.
Ellen Beate Dyvi Ansvarlig redaktør
Leder tidende
  FORSIDEILLUSTRAJON
Elisabeth Moseng
REDAKSJON
Ansvarlig redaktør:
Ellen Beate Dyvi
Vitenskapelige redaktører:
Nils Roar Gjerdet
Jørn Arne Aas
Redaksjonssjef:
Kristin Aksnes
Redaksjonsråd/Editorial Board:
Linda Z. Arvidsson, Ellen Berggreen, Morten Enersen, Jostein Grytten, Anne M. Gussgard, Anne Christine Johannesen, Sigbjørn Løes, Nils Oscarson,
Nina J. Wang, Marit Øilo
Redaksjonskomité:
Jon E. Dahl, Anders Godberg, Malin Jonsson , Kristin S. Klock, Anne Rønneberg
ABONNEMENT
For ikke-medlemmer og andre abonnenter: NOK 2 150,-
ANNONSER
Henv. markedsansvarlig Eirik Andreassen, Tlf: 977 58 527
e-post: annonse@tannlegetidende.no
TELEFON OG ADRESSE
Haakon VIIs gate 6,
PB 2073, Vika, 0125 Oslo
Tlf: 22 54 74 00
E-post: tidende@tannlegeforeningen.no www.tannlegetidende.no
UTGIVER
Den norske tannlegeforening
ISSN 0029-2303
Opplag: 7050, 11 nummer per år Parallellpublisering og trykk: 07 Media Grafisk design: 07 Media
Fagpressens redaktørplakat ligger til grunn for utgivelsen. Alt som publiesres representerer forfatterens synspunkter. Disse samsvarer ikke nødvendigvis med redaksjonens eller Den norske tannlegeforenings offisielle synspunkter med mindre dette kommer særskilt til uttrykk.
Sommerferie, og kjærlighet, i vår tid
   2020 · 130 · #6–7
505
Foto: Kristin Witberg
E
K
R
E
T
M
T
R
Y
Ø
K
J
K
L
E
I
R
M
I
9
0
7
7
3
0
1
M
4
0
2
E
D
–
I
A
   5   6   7   8   9