Page 69 - Tannlegetidende 6-2020
P. 69

                 Velkommen til
EAPDs interimseminar, Oslo 2021
European Academy of Paediatric Dentistry inviterer til interimseminar i Oslo 23. - 24. april 2021.
European Academy of Paediatric Dentistry (EAPD) sitt interimseminar arrangeres annethvert år på ulike steder i Europa. Benytt anledningen til å bli kjent med europeiske
kolleger og bli faglig oppdatert på en internasjonal konferanse i Norge!
Tid: 23. - 24. april 2021 Sted: Oslo kongressenter
Temaet for seminaret blir nye teknikker, metoder og materialer for kariesbehandling samt sedasjons- og atferdsteknikker til bruk på engstelige pasienter.
Seminaret vil være på engelsk, og det blir både norske og utenlandske foredrags- holdere. Det vil bli posterpresentasjoner av aktuell forskning. Seminaret vil være åpent for alle tannleger med og uten medlemskap i EAPD, og gir kurspoeng i NTF.
Velkommen!
For mer informasjon se
www.eapd2021.eu
    67   68   69   70   71