Page 65 - Tannlegetidende 6-2020
P. 65

                 Ny podcast
NTF har lansert egen podcast - Odontopoden. Målet er å diskutere, opplyse og sette fokus på viktige saker for deg som tannlege. Podcasten ligger tilgjengelig på SoundCloud, Apple podcats og
Spotify. Les mer om Odontopoden på www.tannlegeforeningen.no/odontopod
Informasjonsplakat
Etter forespørsel fra flere medlemmer har NTF utarbeidet en informasjonsplakat om koronatiltak som kan printes ut og henges opp på klinikken, samt deles i sosiale medier. Plakaten ble oppdatert etter endringene 25. mai, og ny versjon kan lastes ned i jpg og pdf på www.tannlegeforeningen.no.
Medlemsundersøkelser
Tannlegeforeningen har gjennomført flere medlemsundersøkelser i privat og offentlig sektor. Undersøkelsene kom til svært god nytte i vår dialog med myndighetene og Stortinget. Takk til alle som deltok!
Myndighetskontakt
NTF er i løpende dialog med Helsedirektoratet, FHI, Helse- og omsorgsdepartementet, samt andre aktuelle departementer, komiteer og politikere på Stortinget for å bidra og påvirke der vi kan.
Drift av sekretariatet, møtevirksomhet og avvikling av kurs
Alle store og små arrangementer er avlyst frem til 1. september, også arrangementer i regi av NTFs lokal- og spesialistforeninger. All møtevirksomhet i sekretariatet og i sentrale utvalg, råd og komiteer gjennomføres nettbasert, og sekretariatets ansatte har i all hovedsak hjemmekontor. Det er gjennomført regelmessige digitale møter med alle lokal- og spesialistforeningslederne. Forum for tillitsvalgte 4. juni ble også gjennomført digitalt.
Digitalisering av kurs
Vi jobber med utvidet bruk av digitale løsninger for kursavvikling, og flere webinarer er planlagt/ lansert. Årets landsmøre går av stabelen som planlagt, men med digitale integrasjoner i kombinas- jon med en fysisk arena. Les mer om landsmøtet på www.tannlegeforeningen.no/landsmotet
Vi minner om at det ligger ute en rekke TANK-kurs som er inkludert i medlemskapet. I forbindelse med koronaepidemien har NTF besluttet å gjøre TANK-kurset om smittevern til- gjengelig (gratis) for hele tannhelseteamet. Mer informasjon om våre nettbaserte kurs finner du på www.tannlegeforeningen.no/TANK
 
   63   64   65   66   67