Page 64 - Tannlegetidende 6-2020
P. 64

                 NTFs AKTIVITETER I KORONASITUASJONEN
NTF jobber for fullt for å holde medlemmene oppdatert om utviklingen. Vi er i tett dialog med myndighetene, og arbeider kontinuerlig for flere og styrkede tiltak for våre medlem- mer i denne vanskelige situasjonen.
NTF har opprettet en egen nettside hvor vi publiserer nyheter, informasjon og meldinger om koronakrisen som er aktuelle for NTFs medlemmer. Informasjonen er delt opp i tannhelsefaglige råd, informasjon til selvstendig næringsdrivende og ansatte, pasientinformasjon og informasjon til tillitsvalgte i tariffbundne virksom- heter. Informasjonen finner du på siden www.tannlegeforeningen.no/korona, under Jus og arbeidsliv eller Fag og politikk / Faglige råd og retningslinjer.
I tillegg ber vi medlemmene følge med på helsedirektoratet.no og fhi.no
Kommunikasjon med medlemmene
Medlemmene har mulighet til å sende inn spørsmål og henvendelser via følgende kontaktveier:
• Henvendelser om fag og organiseringen av tannhelsetjenesten kan sendes til fag@tannlegeforeningen.no
• Gjelder spørsmålet klinikkdrift og arbeidsliv ber vi om at e-posten sendes til jus@tannlegeforeningen.no
• Generelle henvendelser kan sendes til post@tannlegeforeningen.no
Vi anbefaler også medlemmene å følge foreningen på Facebook, Twitter og nett- stedet, samt forsikre seg om at vi har registrert riktig e-post slik at du mottar våre nyhetsbrev som sendes ut jevnlig.
 
   62   63   64   65   66