Page 50 - Tannlegetidende 6-2020
P. 50

tidende
Tidendes sommerhefte
 LOKALT DREVET: Pleie- og omsorgssenteret Makedonia er drevet fullt og helt av lokale krefter, og senteret har knyttet til seg både ansatte og frivillige medarbeidere som bidrar i arbeidet. Her er det (fra venstre) Asnaku Chekene, Atitegeb Achameie og Mastewar Getachew som er klar med middagsservering for beboere med store psykiske og fysiske utviklingshemminger.
MER ENN BARNEHJEM: Ved Abebech Gobena-stiftelsen ledes et omfattende hjelpe- og utviklingsarbeid i Etiopia, forteller Yitbarer Tekalign, som er kommunikasjonssjef ved stiftelsen.
– Vi screenet 200 pasienter bare i sommer, og flere fikk behandling. Vi får disponere en egen seksjon ved tannlege- utdanningen ved Universitetet i Addis Abeba, og vi transporterte mange av pasientene til og fra for behandling
her. Det er i seg selv en betydelig oppgave. Det ble naturlig nok mange ekstraksjoner, men våre tannteknikere fikk avhjulpet nøden for mange beboere som fikk både del- og helproteser, legger han til. Ikke alle ble ferdige med arbeidet de startet...
Stort behov for Proteser
Tanntekniker Anette Scarbarth som arbeider for Dental Service i Kristiansund er en av dem som deltok som frivillig på ekspedisjonen sommeren 2019.
– Jeg er utdannet i det gamle Øst-Tyskland, og erfarin- ger herfra var meget nyttige da vi arbeidet med pasienter fra Makedonia, forteller hun.
– Det var to meget intense uker, men vi fikk gjort mye. Vi laget rundt 40 hel- og delproteser. Likevel, vi ble ikke ferdige, blant annet med en spesiell pasient som hadde behov for helprotese. Da jeg hadde en uke fri i oktober, dro jeg ned igjen og fikk avslutte arbeidet med protesen og kontrollerte alt som vi hadde gjort. Det var langt mer enn noen hadde forventet, men det gjorde meg også veldig glad å se ham og de andre pasientene så fornøyde. Takknemligheten for å gi et smil tilbake, er det som teller! Jeg drar nok gjerne tilbake til Etiopia, sier Anette Scarbarth.
Langsiktig arbeid
– Vi er svært takknemlige for den innsatsen de frivillige tannhelsearbeiderne fra Norge gjør. Vi samarbeider godt med Universitetet i Addis Abeba og med de to institusjone- ne her. Men vi ønsker å utvikle og gjennomføre bærekrafti- ge og forebyggende programmer over hele Etiopia. Det er et skrikende behov for opplæring i forebyggende tannhel- searbeid. Det er der ingen tradisjon for her. Samtidig ser vi at kostholdet gradvis endrer seg etter hvert som levestan- darden øker. Det forsterker våre utfordringer på det forebyggende området. Vi må jobbe på mange plan, så det er behov for hjelp på alle nivåer fra hele tannhelseteamet, sier Wuba Kassahun som er tannlege i Oslo og grunnlegger og leder for Tannhelse uten grenser.
 548
2020 · 130 · #6–7

   48   49   50   51   52