Page 49 - Tannlegetidende 6-2020
P. 49

 BYGGEAKTIVITET: Addis Abeba er preget av høyøkonomisk vekst og mange nye bygg under oppføring. Pleie- og omsorgssenteret Makedonia er intet unntak. – Vi har planer for å bygge ut til opp mot 10 000 beboere her, sier Ewnetu Belete som er en av lederne ved Makedonia.
mede og mennesker med både rusproblemer og psykiatris- ke diagnoser. Da Tidende besøkte senteret var det omfat- tende byggeaktivitet der.
– Vi er tildelt et stort område og vi bygger ut nye tiltak, forteller Ewnetu Belete som tar imot oss i velkomstavde- lingen.
– Siktemålet er å kunne tilby egnede plasser til rundt 10 000 pleietrengende fra Addis Abeba.
Biliam Belete som etablerte Makedonia, er en av Etiopias mest ansette personer. Basert på tilliten han nyter, har han klart å samle inn store summer til Makedonia-prosjektet. En kort rundtur på anlegget gav et overbevisende inntrykk av omfanget og kvaliteten på arbeidet. Standard på bygg og anlegg er et godt stykke unna det man ville akseptert i Norge, men det var helt klart at beboerne fikk god omsorg og sin personlige verdighet ivaretatt. Her var det tradisjo- nelle etiopiske kaffeseremonier, arbeidsstuer, butikker,
dusjanlegg, skole og bibliotek, for å nevne noe. Vi møtte mange, både ansatte og frivillige hjelpearbeidere, som sørget for beboernes ve og vel.
Tannhelsen er likevel en salderingspost på budsjettet i Makedonia som ellers i store deler av befolkningen i Etiopia. En undersøkelse fra 2018 viste at av 135 beboere på Makedonia over 65 år, hadde 64,8 prosent periodontitt og 17 prosent hadde periodentale utfordringer.1
– Behovet for tannhelsehjelp er stort blant beboerne, sier Abdi, som var med oss på omvisningen.
1 Magnitude and Determinants of Periodontal Disease Among the Geriatrics People Age ≥65 Living in Macedonia Humanitarian Association, Addis Ababa, Ethiopia, July 2018.
Fasil Kenea Duguma1* Fisseha Abebe2 and Nugusu Kelemwork3
1 Department of Public Health, Defense Health Science College, Ethiopia 2 Department of Dentistry, Atlas College of Dental Medicine, Ethiopia
3 Department of Dentistry, Atlas College of Dental Medicine, Ethiopia
Submission: August 13, 2019; Published: August 30, 2019
 2020 · 130 · #6–7 547

   47   48   49   50   51