Page 48 - Tannlegetidende 6-2020
P. 48

tidende Tidendes sommerhefte
 546
2020 · 130 · #6–7
KAFFESEREMONI: Etiopia er kjent for sin kaffe, både villkaffe og dyrket kaffe. Kaffeseremonier finner man overalt i Etiopia, også på pleie- og omsorgssenteret Makedonia, som her hvor to hjelpearbeidere først brenner, og så kverner kaffebønner, før de koker kaffe, til glede for beboerne på Makedonia.
hun var seks år. Da hun var ti år, ble hun giftet bort. Hun klarte å stikke av fra ektemannen og slo seg ned i Addis Abeba hvor hun skaffet seg både utdannelse og jobb. Under en pilegrimstur i 1973 kom hun inn i et område med stor hungersnød. Her fant hun et barn ved siden av sin døde mor. Det endte med at hun tok dette barnet og 20 andre barn med seg tilbake til Addis. Dette ble starten på et stort og meget omfattende humanitært arbeid som omfatter blant annet empowerment av kvinner, et sykehus, og utviklingsarbeid innen jordbruk. I 1980 etablerte hun stiftelsen Agohelma (www.agohelma.org) som er paraply for alle virksomhetene etter at Abebech Gobena nå har trukket seg tilbake på grunn av
høy alder.
– Vi har 38 barn på vårt eget barnehjem og rundt 200
barn som er plassert i fosterhjem i Etiopia, forklarer informasjonslederen i stiftelsen, Yitbarer Tekalign.
– Vi legger stor vekt på at barna skal tilbake til sin nære familie eller slektninger i landsbyen de kommer ifra. Vi mener repatriering er en viktig strategi for å både ansvarlig- gjøre lokalsamfunn, og for at barnet skal få vokse opp i trygge omgivelser der de kommer fra.
– Gjennom årene er rundt 12 000 barn blitt støttet av organisasjonen og 1,5 millioner mennesker har hatt direkte eller indirekte nytte av stiftelsens arbeid.
– I sommer besøkte tannhelseteamet fra Norge barnehjemmet. Tiden ble brukt både til opplæring av ansatte og til behandling av barn, forteller Abdi.
Makedonia, Addis
Omsorgssenteret Makedonia i utkanten av Addis er en annen sterk historie. Også her er det lokale krefter som står bak, og senteret er i dag hjem for rundt 2 000 mennesker. Det er eldre uten familie, demente, psykisk utviklingshem-


   46   47   48   49   50