Page 47 - Tannlegetidende 6-2020
P. 47

 Tannhelse uten grenser er i denne sammenheng mye lørdagsgodt på disse barna, med tilhørende karies som
en svært, svært liten organisasjon. Men for de pasientene som får hjelp av dem, har det enorm betydning.
Det er ikke bare tannleger som er involvert i det norskledete tannhelseprosjektet. Hele tannhelseteamet er involvert. Sommeren 2019 la en gruppe på 18 av gårde fra Gardermoen, bestående av tre tannteknikere, to tannpleiere, to tannhelsesekretær og åtte tannleger. I tillegg var det med to kommunikasjonsmedarbeidere og en tekniker. De var på jobb i Addis Abeba i 14 dager, og resultatet av innsatsen var meget synlig da Tidende besøkte Addis Abeba i begynnelsen av desember samme år.
Tannhelse er luksus
Tannhelse uten grenser startet opp for tre år siden og jeg har vært med fra starten av, forteller Abdela Oumer, som selv er utdannet tannlege, og fungerer som lokal koordinator i Addis.
– Jeg ble utfordret på slutten av studiene om å bli med som frivillig, og det har jeg aldri angret på. Dette er svært inspirerende, forklarer Abdi, som er hans korte kallenavn blant venner. Og de har han mange av.
– Tannhelse er ansett som luksus av mange i Etiopia. Det må vi forstå ut fra det faktum at fattigdommen er stor. Det fører likevel til enorm etterspørsel etter tannbehandling, og behovene er enda større på landsbygden enn det vi ser her i Addis. Men også her er det grupper som er ekstra underpriviligerte. Blant annet innsatte i fengsel. Vi fikk vite om en fange som hadde enorme smerter i munnen. Vi tok kontakt med ham og fikk undersøkt ham. Det endte med komplett ekstraksjon. Siden fikk han full protese og er nå etter omstendighetene, en lykkelig mann.
Abebech Gobena barnehjem
Siktemålet er å utvide virksomheten til flere byer og regioner i Etiopia. Selv om tannhelsen mange steder er forholdsvis god, fører likevel grov feilernæring til betydeli- ge problemer. Mange steder er det populært blant barn å tygge på stengler fra sukkerplanter. Det kan bli i overkant
resultat. Det er også tusenvis av gatebarn bare i Addis, og i tillegg til alle andre problemer dette medfører, er det en betydelig utfordring å drive med opplæring og annet forebyggende tannhelsearbeid i denne gruppen. Desto mer oppløftende var det å besøke barnehjemmet Abebech Gobena
Barnehjemmet bærer navnet til kvinnen som omtales som Afrikas Mor Teresa. Abebech Gobenas far ble drept da
SMIL: Tannhelse uten grenser har skapt mange nye smil blant beboerne på pleie- og omsorgssenteret Makedonia. Her er den lokale koordinatoren og tannlegen, Abdela Oumer, sammen med en av de mange som fikk god hjelp av Tannhelse uten grenser sommeren 2019.
 2020 · 130 · #6–7 545


   45   46   47   48   49