Page 39 - Tannlegetidende 6-2020
P. 39

           Bifluorid 10
 Futurabond U
 CleanJoy
 VOCO Profluorid Varnish
GrandioSO Flow / Heavy Flow, x-tra base
Futurabond DC
    Flow Caps:
Caps:
Admira Fusion / Admira Fusion x-tra, Amaris / Amaris Flow, Alfacomp LC, Arabesk Flow, Grandio / Grandio Flow,
GrandioSO / GrandioSO x-tra,
Twinky Star, x-tra fil
VisCalor bulk Caps
med tynn kanyle for applikasjon i oråder som er vanskelige å nå
 VOCO SINGLEDOSE FORPAKNING
ENKEL. RASK. HYGIENISK.
• Hygienisk – optimal beskyttelse for personale og pasient
• Enkel, rask og hygienisk
• Optimalt brukt mengde for single behandling – ingen økt materiale brukt
• Ingen søl i noen posisjon
• Ikke behov for tilleggsmateriale
SingleDose
   VOCO GmbH · Anton-Flettner-Straße 1-3 · 27472 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.dental
E
R
A
B
C
O
L
N
A
D
I
R
N
O
G
S
E
V
I
T
A
R
R
E
S
T
O


















































   37   38   39   40   41