Page 35 - Tannlegetidende 6-2020
P. 35

FAKTABOKS
Historien i korte trekk
Norsk odontologihistorisk forening (NOHF) ble stiftet 17. oktober 1980 i forbindelse med NTFs landsmøte i Kristiansand. Til stede på stiftelsesmø- tet var formenn fra NTFs lokalforeninger, representanter fra dentaldepo- tene, tannteknikerforeningen, de odontologiske fakultetene, Norsk Tannvern, og Tannlegeforeningen (NTF). Formålet med foreningen er å fremme studiet av og interessen for odontologiens historie, og da i samarbeid med blant annet de foreningene og institusjonene som var representert på stiftelsesmøtet.
Initiativtaker til stiftelsen av NOHF var Cato Christophersen fra Trondheim som også var formann de første seks årene fra 1980 til -86. Han ble utnevnt til æresmedlem i NOHF i 1987. Deretter ble Knut Meyer, Bergen TF, formann fra 1986 til -88 og i årene 1998–2000. Han ble tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv under landsmøtet i Bergen i 2011 for blant annet sin innsats i odontologihistorisk sammenheng og er også æresmedlem i NOHF.
I første halvdel av 1980-årene gjennomførte NOHF undersøkelser for å få oversikt over gjenstander og litteratur av odontologihistorisk interesse og de museer som hadde dette her i landet, og det ble utnevnt kontaktpersoner i mange lokalforeninger.
Forskningspris og stipendiefond
I 1988 ble NOHFs Forskningspris opprettet og to personer er tildelt denne prisen: Kai Hunstadbråten i 1990 og Oddvar Sørbye i 2003.
NOHF har også et stipendiefond hvor alle som ønsker å fordype seg i den odontologiske historien kan søke om økonomisk bistand.
I årenes løp har også NOHF arrangert mellom 30 og 40 foredrag.
Ledere
• 1980–1986: Cato Christophersen, Trondheim
• 1986–1988: Knut Meyer, Bergen
• 1988–1990: Edvard B. Messelt, Oslo
• 1990–1994: Jarle Bragelien, Lillehammer
• 1994–1998: Edvard B. Messelt, Oslo
• 1998–2000: Knut Meyer, Bergen
• 2000–2004: Astrid Fredlund, Trondheim
• 2004–2017: Erik G. Lien, Bergen, er den som har ledet foreningen
lengst
• 2017– : Nils Rune Tønnessen, Lillehammer
Kongens fortjenstmedalje
Jarle Bragelien ble utnevnt til æresmedlem i NOHF i 2002 og fikk også i 2003 kongens fortjenestemedalje i gull for sin innsats på det odontologihistoriske feltet.
    Gjenstander fra klinikk. Foto: Håkon Størmer, UiO.
2020 · 130 · #6–7 533   33   34   35   36   37