Page 32 - Tannlegetidende 6-2020
P. 32

tidende Tidendes sommerhefte
Norsk odontologihistorisk forening (NOHF) 40 år:
Støttemedlemmer
Vi lever med historien, nåtiden og fremtiden som de rammefaktorer som gir våre liv innhold. Av disse er det særlig påvirkningen fra historien som bidrar til å plassere oss i den verdenssituasjonen vi hver især befinner oss i. I denne sammenhengen utgjør også historien om tannlegekunstens utvikling et spennende element, som det er viktig å ta vare på for å kunne forstå hva som har bidratt til å forme vår faglige hverdag.
EDVARD B. MESSELT OG NILS RUNE TØNNESSEN
Tannleger begynte allerede tidlig på 1800-tallet å samle på gjenstander og dokumenter som gir innsikt i vår tidligste faghistorie her til lands. Disse samlingene ble etter hvert donert til Den norske tannlegeforening, som bidrag til et fremtidig museum. Tannlegeforeningen mottok stadig nye gjenstander, og etter hvert ble omfanget så stort at samlingen i 1915 ble overlatt til Statens Tannlegeinstitutt. Samlingen, som i dag oppbevares på Det odontologiske fakultet i Oslo, har i årene som er gått blitt betydelig utvidet, og består i dag av flere tusen gjenstander. Samlingen er plassert i et magasin i kjelleren på fakultetet, men noen gjenstander er utlånt til Folkemuseet på Bygdøy i Oslo, der de utgjør inventaret på tannlegekontorer fra forskjellige tidsepoker.
Også ved museene på Sverresborg i Trondhjem og Gamle Bergen i Bergen er det utstilt komplette tannlege- kontorer, satt inn i miljøriktige omgivelser, for derigjennom å kunne demonstrere hva som møtte pasientene til forskjellige tider.
På Lillehammer finner vi også tannlege Anders Sandvigs komplette kontor som er utstilt på Maihaugen, museet som han selv skapte, og som kan stå som en bauta over tannlegers vilje til å ta vare på sin historie. Ved andre regionale museer vil vi også finne mange gjenstander fra tannlegepraksiser.
  530
2020 · 130 · #6–7

   30   31   32   33   34