Page 29 - Tannlegetidende 6-2020
P. 29

 delta på eiersiden kan ha anledning til det. Her bør tannlegene lære av advokater og arkitekter. De har laget gode løsninger hvor kollegene kommer inn som partnere i større firma.
– Har du synspunkter på spesialistutdanning? Er det for mange eller for få spesialister?
– De syv godkjente odontologiske spesialitetene vi har i dag dekker de behovene vi har, og antallet spesialister innen hvert fagområde bør vurderes fortløpende. Utdan- ningen må være knyttet til utdanningsinstitusjoner med forskningsprogrammer. Jeg synes ideen med regionale kompetansesentra er god, men da må de være regionale. Å bygge sentre midt i Oslo og Bergen er fullstendig tullete, det er jo ikke der behovet for spesialister er presserende. Etter min mening er gjennomføringen basert på dårlige vurderinger av enkeltpersoner i Helsedirektoratet, som igjen har forledet fylkene til å kaste mange penger ut av vinduet på disse prosjektene.
Jeg kan heller ikke se at vi har behov for en egen spesialitet i klinisk odontologi her i landet, og det er da ikke nok at fordi ett fakultet gjerne vil drive med en slags spesialistutdanning, så skal man konstruere en slags spesialitet i «litt av hvert».
– Har du en favorittkomponist? Et favorittband? Favorittforfatter?
– Jeg spiller jo i et Kinks tribute band, så Ray Davies er en favoritt. Ellers hører jeg mye på gammel Chicago og Blood, Sweat and Tears.
Av klassiske komponister liker jeg Händel , Bach og Mozart i tillegg til at jeg hører en del på opera, da gjerne Verdi og Puccini, – og så er jeg glad i Bizet.
– Og jeg har lest alle bøkene til John Le Carré.
– Hvilke hobbyer har du utenom musikk?
– Jeg har seilt aktivt siden jeg var 13 år, og konkurrerer
fortsatt. NM-gull i Drake er min beste prestasjon på regattabanen.
– Du sitter i redaksjonen for Årboken til ØTF. Hvor lenge har du vært engasjert i årbokstoff?
– Tja, det var vel i 1986 at jeg leverte mitt første bidrag, en rapport om Halden Tannlegeklubb. Det har vært veldig morsomt å få lov til å være med i årbokredaksjonen i så mange år.
– Til slutt: Er det noe du ønsker deg for Østfold tannlege- forening?
– Jeg håper at ØTF også i fremtiden kan bli en viktig møteplass for tannlegene i vårt fylke. Derfor er det viktig at vi opprettholder en lokalforening som ikke blir geografisk for stor. Faglig og sosialt samhold fremmer kollegialiteten innen tannlegeriet. Det er godt å se at mange yngre kolleger engasjerer seg i lokalforeningen, og jeg ønsker ØTF alt godt for fremtiden!
Intervjuet er først publisert i Østfold Tannlegeforenings blad, i 2018.
Gjengitt med tillatelse fra Ellen Cathrine Mork-Knutsen.
  Alt innen oral
og kjevekirurgi. Implantatprotetikk
www.kirurgiklinikken.no
Tlf 23 36 80 00, post@kirurgiklinikken.nhn.no Kirkeveien 131, 0361 Oslo
Tannlege
Frode Øye spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Lege & tannlege Helge Risheim spesialist i oral kirurgi, maxillofacial kirurgi, og plastikkirurgi
Tannlege
Hauk Øyri spesialist i oral kirurgi og oral medisin
Lege & tannlege
Fredrik Platou Lindal spesialist i maxillofacial
kirurgi
Tannlege
Eva Gustumhaugen Flo spesialist i oral protetikk
Tannlege
Hanne Gran Ohrvik spesialist i oral protetikk
Tannlege
Margareth Kristensen Ottersen
spesialist i kjeve- og ansiktsradiologi
2020 · 130 · #6–7 527


   27   28   29   30   31