Page 28 - Tannlegetidende 6-2020
P. 28

tidende Tidendes sommerhefte
 526
2020 · 130 · #6–7
Kamerataften under NTFs landsmøte i 2002. Fra venstre: Knut Klette, Carl Christian Blich og Bjørn Bamse Mork-Knutsen utgjør en del av blåserrekka i Hæla i taket. Foto: Gudrun Sangnes.
– Kona mi, Ellen Cathrine, imponerer meg hele tiden. Sammen har vi vært engasjert i Halden Tannlegeklubb, ØTF og NTF i 26 år, i tillegg til at vi har bygget opp et ganske stort tannhelsesenter som nå sysselsetter ni tannleger. I høst er hun i gang med Helseledelse på BI.
Min sjef og mentor gjennom 26 år, professor Tore Arne Larheim, må selvfølgelig nevnes. Han har lært meg det meste jeg kan om radiologi, har vært pådriver for utviklin- gen av radiologi som odontologisk spesialitet og som forsker er han en internasjonal kapasitet. Han har vært president i den Internasjonale foreningen for Dento- Maxillo-Radiology, og ledet arrangementene av to internasjonale radiologikongresser i Norge.
Så er det mine kolleger i TSE-teamet, Anne Møystad, Tore Bjørnland og Heming Olsen-Bergem. Anne og jeg har fått gjøre spennende jobber for NTFs symposier, og teamet som helhet har utarbeidet et nytt konsept for formidling av hvor viktig samarbeidet mellom radiologer og kirurger er.
– Har du noen bekymringer for dagens situasjon på tannhelsefeltet? Er tannlegene blitt for mange? Er kjede- dannelser en god eller betenkelig ting?
– Vi må kontinuerlig vurdere behovet for antall tannle- ger her i landet. Overproduksjon gir uønskede virkninger, og det er veldig viktig at de som utdannes får god nok klinisk grunnutdanning.
Kjedene er kommet for å bli, men jeg liker ikke fokuset på profittmaksimalisering fremfor behandlingsoptimalise- ring. Jeg tror det er best at tannlegene selv sitter med minst en hånd på rattet, og derfor er jeg skeptisk til investorer som ønsker å skvise tannlegene, for selv å ta ut gevinst på pasientbehandling. Det vi likevel opplever, og som krever en profesjonalisering i alle ledd i praksisadministrasjon, er alle kravene som stilles til drift av tannlegepraksiser. Større enheter, der man deler dyrt utstyr og også kompetanse, vil være gode løsninger i fremtidens private tannlegetilbud. Så får man finne løsninger som gjør at de tannlegene som vil

   26   27   28   29   30