Page 27 - Tannlegetidende 6-2020
P. 27

 TSE Modul 6 – oral kirurgi og kjeve- og ansiktsradiologi, i Rogaland i 2008. Tre av fire fornøyde kursgivere i Stavanger: Bjørn Bamse Mork-Knutsen, Heming Olsen-Bergen og Tore Bjørnland. Anne Møystad var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Ellen Beate Dyvi
– Jeg ble vel egentlig litt headhuntet til ØTF, og da med hundreårsjubileet i 1995 som et mål. Jeg trives jo godt med foreningsarbeid, og i Østfold Tannlegeforening fant jeg standstilhørigeten, tradisjonene og samholdet jeg satte pris på, samtidig som det var faglige og fagpolitiske utfordringer på 1990-tallet.
– Hva liker du best med foreningslivet? Er det fagpolitikk eller fagsosialt samvær?
– Innerst inne er jeg nok et politisk dyr, men har opplevd at de fleste kanskje synes jeg er utpreget sosial. Jeg har, som mange andre, gjort noen fagpolitiske blundere, og kanskje sagt rett ut til enkelte at jeg ikke synes de har gjort noen brukandes jobb. Det har jo ikke alltid vært like smart. Enkelte politiske håndgrep er jeg imidlertid stolt av, som da jeg fikk NTFs representantskap til å vedta at man skulle bruke betegnelsen spesialist på alle spesialutdannede tannleger i Norge allerede før man fikk syv godkjente
spesialiteter. Jeg tenker også med stolthet på da jeg fikk den Europeiske Radiologforeningen til å godkjenne spesialistreglene sine, slik at vi kunne bruke dette i arbeidet med å få godkjent spesialiteten i kjeve- og ansiktsradiologi her i landet. At jeg hadde bidratt til å formulere brorparten av reglene selv, sammen med en svensk og engelsk kollega, gjorde at vi fikk den ordlyden vi trengte.
– Det er ingen tvil om at du har et stort engasjement både i og utenfor tannlegemiljøet. Hvor tar du drivkraften fra?
– Jeg er nok en energisk fyr, som blir fort interessert og engasjert i ulike prosjekter. Det bobler raskt opp noen ideer. Dessuten synes jeg det er veldig viktig å formidle at tannleger er en ressurs for helsevesenet. Og så svarer jeg vel alt for lett ja til ting, og da må jeg vel ta følgene.
– Er det noen nåværende eller tidligere kolleger du er spesielt imponert over?
2020 · 130 · #6–7 525


   25   26   27   28   29