Page 26 - Tannlegetidende 6-2020
P. 26

tidende Tidendes sommerhefte
– Jeg begynte som kornettist i skolemusikken, og spiller fortsatt på trompeter og flygelhorn, i tillegg til at jeg har en slidetrompet, eller soprantrombone, som noen kaller det. Dessuten spiller jeg litt på tinfløyte hvis jeg har en for hånden. Så er det strengeinstrumentene da, gitarer med seks og tolv strenger, bass, banjo, bouzouki, mandolin og ulike størrelser av ukuleler. Rytmeinstrumenter hører også med, og i Hæla spilte jeg en del congas i studietiden.
– Hæla i taket og Odontoblæsten var i gang da du startet studiet. Over årene har en del av dem du spilte sammen med der fortsatt som band under flere navn, for eksempel Tooth Brothers. Hvordan kom dette i stand?
– Da jeg begynte i Hæla i Taket i 1978 var det et fem- manns rock-n-roll-band med tradisjonelt repertoar. Tradisjonen var at når folk i bandet begynte å nærme seg slutten av studiet, ble de erstattet med musikere fra lavere kull. Vi hadde underveis laget et ganske knallsterkt kullband, kalt Tenna i Tapeten. Basert på dette bandet satt vi sammen en full soul/rhytm’n’blues-besetning til Hæla i Taket våren 1981. Hæla gikk fra å være et lite kjellerband på Tannlegehøyskolen til å bli et stort ensemble som tok spillejobber i ulke miljøer. Vi øvde mye og ofte, og musiker- ne i bandet holdt generelt svært høyt nivå. Nyskrevne arrangementer av Carl Christian Blich og Trond Anderssen ble tilpasset en blåserrekke med trompet, trombone og tre saksofoner. Da vi ga oss etter en legendarisk konsert på Nissefesten i 1982, overtok en ny generasjon i Hæla i Taket.
De holdt det gående til 1985, men etter dette ble det ikke noe ny rekruttering. Jeg snakket med noen studenter jeg kjente, som gjerne ville ha oss til å spille igjen, og så samlet jeg bandet. Alle musikerne i gamle Hæla spilte den gangen på temmelig høyt nivå i jazz- eller rock-grupper, og vi gikk på scenen fredag 13. februar 1987. Etter det har Hæla i Taket fortsatt å spille sammen som band og ensemble, med de gamle arrangementene og stort sett fast repertoar, og med etter hvert noen utskiftninger og fornyinger i besetningen. Store jobber, som NTFs Kamerataftener for 1 000 mennes- ker i Sonja Henie Balllroom, eller stappfulle hus med studenter og kolleger i Kjeller’n i Geitmyrsveien ble årlige høydepunkter. Du må være tannlege, og helst ha studert i Oslo, for å være med i Hæla. Noen ganger har vi byttet litt på navnet. Du spiller ikke på utesteder i rockebyen Halden under navnet Hæla i Taket, som jo også var navnet på et Countryprogram på NRK med Gunvor Hals. Da er det bedre med The Tooth Brothers. Av den originale besetningen fra 1981 er trommeslager PerAn Kullbråten og tenorsakso- fonist Knut Klette igjen, i tillegg til meg. Tore Kjell Larseng på bass var med i Hælas pionertid i 1971, og han kom inn i bandet igjen i 1993. Tore Kjell har gjort en kjempejobb som kapellmester opp gjennom årene. Rune Sollin, Espen Solberg og Aril Jul Nilsen har vært med de siste 20 årene, og utgjør stammen i orkesteret. De siste årene har rakstingen Eivind Igland spilt altsaks. Østfoldinnslaget er altså betydelig!
– I tillegg har vi hatt en del knoppskytingsband med Hæla-musikerne, som Samba Dentale, Karius og Bakrus og X-Ray Band. Når Det odontologiske fakultet skal feire sitt 60-års jubileum høsten 2019, er det planlagt at Hæla i Taket skal stå for musikken. Vi gleder oss allerede!
Politisk engasjert
– Du etablerte deg i Halden. Der var det en tannlegeklubb. Hvordan ble du mottatt?
– Jeg kjente de fleste tannlegene i Halden ganske godt fra andre sammenhenger da jeg kom hjem for å overta praksisen til Johs Sponheim i 1985, og jeg ble tatt veldig godt imot. Halden Tannlegeklubb var, og er, en ytterst sosial og hyggelig forsamling. Jeg ble valgt inn i styret allerede den første høsten. Senere ble jeg formann, og brukte en del av mitt gamle kontaktnett fra OF for å skaffe foredragsholdere.
– Etter hvert engasjerte du deg i Østfold tannlegefore- ning (ØTF). Vil du betegne deg som en foreningsmann?
 524
2020 · 130 · #6–7
Internasjonal Dento-Maxillo-Facial Radiologikongress i Bergen i 2016. President i IADMFR og Chair 19th ICDMFR Tore A Larheim og co-chairs Bjørn Bamse Mork-Knutsen (visepresident i IADMFR) og Linda Z. Arvidsson omgitt av japanske kolleger ved åpningen av kongressen.


   24   25   26   27   28