Page 13 - Tannlegetidende 6-2020
P. 13

  «extrahera» guldtänder på döda rättrogna muslimska män för att de inte skulle begravas med guld (haram). Detta gäller bara för män. Guldsmycken för kvinnor är viktigt och mängden guld kan även vara ett uttryck för social standard (figur 2).»
Tannregulering faller i to kategorier: Dersom det skjer bare for å forbedre utseendet, er det forbudt, men dersom det gjelder å korri­ gere en feil eller gjenopprette funksjon, er det tillatt. Andre råd går imidlertid ut på at både tannregulering, broer og fasetter er tillatt, fordi de ikke forandrer eller skjemmer Allahs skapelse. Det samme gjelder tannbleking. Her siteres Profeten på: «Hvorfor ser jeg deg komme til meg med gule tenner? Bruk miswak.» Tenner skal være hvite (12).
Det er ikke kjent i hvilken grad slike avveininger er aktuelle for norske tannleger som behandler muslimske pasienter. Også ved tannbehandling er det å foretrekke at terapeut og pasient er av sam­ me kjønn (4). Etter hvert utdannes det også her hjemme muslimske tannleger som formodentlig er bedre rustet til å ta «riktige» beslut­ ninger i relasjon til tannbehandling av bokstavtro muslimske pasi­ enter.
Ramadan og tannbehandling
I fastemåneden (Ramadan) forventes det at muslimene ikke spiser eller drikker mellom soloppgang og solnedgang. Det har stort sett
ingen negativ efekt på de fleste kroppsfunksjoner. Glucosehomeo­ stase opprettholdes ved leverens glycogenlagre, men faste er likevel ikke anbefalt for diabetikere av type én, som ikke er godt kontrol­ lert, eller for gravide kvinner (13). Fastemåneden kan være en sær­ lig utfordring for muslimer ved tannbehandling. Det forventes av muslimer at de følger fasten, slik blir alle synder tilgitt, dersom man også følger opp med gaver til fattige. En rettroende muslim forven­ tes å utføre oral hygiene før soloppgang og etter solnedgang. På dagtid er tannpasta og munnskyllevann forbudt blant rettroende muslimer. Det samme gjelder profylaktisk pasta, kjølevann, skylle­ vann og blod ved tannbehandling samt reseptmedisiner som egent­ lig skal tas midt på dagen. Nødvendige kirurgiske inngrep som eks­ traksjoner kan også by på problemer. Det er derfor fornufig å legge behandlingen til etter solnedgang eller utsette den til over ramadan (11, 14, 15). En rettroende muslim kan også anse at lokalanestesi i munnhulen er haram. De får heller ikke røyke.
Problematikk ved muslimske tannlegestudenter og praktiserende tannleger
Islam setter også spesielle krav i studiesituasjonen. «College of medi­ cal and dental sciences» ved University of Birmingham har i samar­ beid med muslimske studenter utarbeidet retningslinjer som tar hen­ syn til dette (16). Retningslinjene omfatter punkter som bønnetider
Figur 2. Typisk «gold-souk» i Midtøsten. Foto: professor Claes-Göran Crossner. Bakgrunnsillustrasjon: YayImages.
2020 · 130 · #6–7 511

   11   12   13   14   15