Page 10 - Tannlegetidende 6-2020
P. 10

tidende Islam og tannbehandling
 HOVEDBUDSKAP
• Økningen av troende muslimer i vestlige land fører til at helsepersonell må ta hensyn til spesielle islamske særegenheter for denne gruppen pasienter.
• Den tradisjonelle muslimske kjønnssegregeringen og haram/halal-spørsmål knyttet til medikamenter og dentalmaterialer kan innvirke på forholdet mellom pasient og behandler og på hvordan behandling utføres.
• Undervisningen ved lærestedene for medisin og odontologi vil måtte ta hensyn til muslimske tema av denne type.
FORFATTERE
Nils Jacobsen, professor emeritus. Nordisk institutt for odontologiske materialer, NIOM.
Arne Hensten, professor. Institutt for klinisk odontologi. Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø.
Artikkelen er skrevet før koronasituasjonen og nye smittevernregler kom. Korresponderende forfatter: arne.hensten@uit.no
Jacobsen N, Hensten A. Muslimer og tannbehandling. Nor Tannlegeforen Tid. 2020; 130: 508–13
MeSH : Islam; Kulturelle karakteristika; Kulturelt mangfold; Tannbehandling
Islam og tannbehandling
Nils Jacobsen og Arne Hensten
  508 2020 · 130 · #6–7

   8   9   10   11   12