Page 1 - Tannlegetidende 11-2018
P. 1

THE ORIGINAL. THE MASTER.                                             Tidende11-des 2018:Tidende omslag 14/2006 09-11-18 10:52 Side 1
                                                                                           DEN NORSKE
                                                                                        TANNLEGEFORENINGS
                                                                          TIDENDE
        HELT NYUTVIKLET AIRFLOW OG PIEZON FRA EMS!
                                   ®
                                                ®                                                                   T H E N O R W E G I A N D E N T A L J O U R N A L • 1 2 8 . Å R G A N G • N R . 1 1 D E S E M B E R 2 0 1 8

        AIRFLOW                                                     DEN NORSKE T ANNLEGEFORENINGS TIDENDE            128. ÅRGANG   NR. 1 1
                 ®
        PROPHYLAXIS MASTER
        Nytt og moderne utstyr fra
        EMS. Utformet for profesjonell
        bruk og høy presisjon.                                             DESEMBER
       For kurs i bruk av PIEZON ultralyd (scaling), AIRFLOW                              20 18     877 - 996
                              ®
                  ®
       og PERIOFLOW ; kontakt W&Hs produktspesialist/tannpleier              Med bra utstyr går
              ®
       Linda Kjølstadmyr, t: 40053691 eller lk@whnordic.no               jobben som en drøm!     Produksjon: 07 Media AS – 07.no
        Kontakt din dentalleverandør eller W&H Nordic AB, t: 32853380,
        e: office@whnordic.no, wh.com. Lik oss på Facebook!
   1   2   3   4   5   6