53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Den norske tannlegeforenings Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. Tidende er medlem av Fagpressen og redigeres etter redaktørplakaten. Tidende styres videre etter pressens Vær Varsom-plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media.

Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.

NTFs representantskap vedtok i 2013 disse styringsdokumentene for Den norske tannlegeforenings Tidende:

Formålsparagraf for Tidende

Ansvarlig redaktørs rolle

Utgivers rolle

Instruks for redaksjonskomiteen

Tidende utgis med 11 hefter i året.
Last ned utgivelseplanen.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører. I tillegg bruker vi frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

Abonnementspris for ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening er kr. 1 800,-.

Se også vår siste leserundersøkelse fra mars 2016.