53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 6 / Stabil festrøyking

Stabil festrøyking

FOTO: YAY images.

Andelen nordmenn som røyker daglig har falt voldsomt de siste årene, og ligger nå på 11 prosent. Samtidig ligger andelen festrøykere stabilt på 8 - 9 prosent, melder NTB.

I anledning 31. mai, verdens tobakksfrie, publiserte Statistisk sentralbyrå (SSB) en oversikt over røykevaner blant nordmenn.

Helt siden målingene av andelen røykere i Norge startet i 1973 har tallet på dagligrøykere falt. Fram til 2001 var over 30 prosent av befolkningen i Norge dagligrøykere, men etter innføringen av røykeloven i 2003 har andelen røykere falt kontinuerlig.

I dag regnes bare 11 prosent av befolkningen over 15 år som dagligrøykere.

- Til sammenligning var andelen av-og-til-røykere ni prosent i 1973 og åtte prosent i 2017, noe som vitner om stabilitet i tallene til tross for noen svingninger underveis i perioden, skriver SSB i sin analyse.

SSB nevner også at selv om færre røyker, og at det er store forskjeller mellom generasjonene, var det i 2017 for første gang flere som snuser enn som røyker tobakk i Norge.

Det er også en klar sammenheng mellom røyking og utdanningsnivå. I 2005 røyket 37 prosent av dem med grunnskole som høyeste utdanningsnivå. I 2017 var bare 22 prosent i denne gruppen som fortsatt røyket daglig. Blant folk med universitetsutdannelse falt andelen røykere fra 12 til 5 prosent fra 2005 til 2017.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.