53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 6 / Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi med oppstart høsten 2019

Kunngjøring om opptak til spesialistutdanning i odontologi med oppstart høsten 2019

Ved Institutt for klinisk odontologi ved Det medisinske fakultet i Bergen, Det odontologiske fakultet i Oslo og Institutt for klinisk odontologi ved Det helsevitenskapelige fakultet i Tromsø skal det tas opp kandidater innen ulike fagdisipliner i den utstrekning ressurssituasjonen tillater det. Alle kandidater som blir tatt opp, vil bli registrert som student ved ett av universitetene. Av tabellen fremgår det hvilke fagdisipliner det planlegges opptak til ved de ulike lærestedene.

Det lyses ikke ut opptak til dobbeltkompetanseutdanning med studiestart 2019. For mer informasjon om dette se her: Dobbelkompetanse i odontologi: https://www.uib.no/odontologi/67115/dobbelkompetanse-i-odontologi

Utdanningsinstitusjonene ber om at det kun søkes om opptak til ett fagfelt.

Søknad og opptak

For utfyllende informasjon om opptak, rangeringskriterier, søknad og informasjon om de ulike lærestedene og deres spesialistutdanningsprogram, se:

UiB: Spesialistutdanning i odontologi: https://www.uib.no/studier/SPES-ODO#uib-tabs-korleis-soke

NB! For opptak til spesialistutdanning i oral kirurgi og oral medisin ved UiB gjelder særlige vilkår, se https://www.uib.no/studier/SPES-ODO/SPES-KIR-MED#uib-tabs-korleis-soke

UiO: Spesialistutdanning: http://www.odont.uio.no/studier/spesialistutdanning/soke/

UiT: Spesalistutdanning ved Institutt for klinisk odontologi:

https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=380603&p_dimension_id=&men=28714

Du vil her også finne informasjon om hvordan du kan komme i kontakt med de ulike lærestedene.

Søknads- og dokumentasjonsfrist er 10. september 2018. Søknaden og relevant dokumentasjon i pdf-format legges inn elektronisk via Søknadsweb: https://fsweb.no/soknadsweb/velgInstitusjon.jsf. For UiT: https://fsweb.no/evuweb/Kursoversikt.seam?inst=uit Søknader sendt på annen måte og ufullstendige søknader vil ikke bli vurdert. Vi gjør oppmerksom på at opptaksprosessen er lang. Opptaket forventes sluttført i januar/ februar 2019.

Fagdisiplin

Bergen

Oslo

Tromsø

Endodonti

Ikke opptak

Opptak

---

Kjeve- og ansiktsradiologi

Opptak

Ikke opptak

---

Kjeveortopedi

Opptak

Ikke opptak

Opptak

Oral kirurgi og oral medisin

Opptak

Opptak

---

Pedodonti

Opptak

Opptak

Ikke opptak

Periodonti

Opptak

Opptak

---

Oral protetikk

Opptak

Opptak

---

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.