53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 6 / Norsk Tannpleierforening fyller 50 år

Norsk Tannpleierforening fyller 50 år

Norsk Tannpleierforening (NTpF) fyller 50 år, og markerte dette med en jubileums- og fagkonferanse 30.-31. mai.

I sin gratulasjonstale sa Tannlegeforeningens president, Camilla Hansen Steinum dette:

«Gratulerer så mye med dagen! 50 år er en flott alder - og dere er jo en sprek og vital jubilant!

Tannpleieryrket går jo mye lenger tilbake enn de 50 årene som foreningen har eksistert. Behovet for tannpleiere ble tydelig allerede da den første skoletannpleien ble etablert. Allerede i 1918 ble det foreslått at tannpleieryrket skulle innføres i tannhelsetjenesten og etter det ble det opprettet en ettårig utdanning i Norge, som den første i Norden.

Så, i 1968 ble Norsk Tannpleierforening endelig stiftet - og i dag er dere en aktiv og viktig forening.

Tannleger og tannpleiere har altså arbeidet side ved side i mange, mange år - og sammen utgjør vi den sentrale, faglige delen av tannhelseteamet. Teamtenkningen og samarbeidet er viktig - og alle har sin naturlige plass og sine egne arbeidsoppgaver i teamet. Vi har ulik utdanning, ulik kompetanse og ulike roller - slik utfyller vi hverandre og gjør hverdagen til et konstruktivt teamarbeid. Vi er helt avhengige av hverandre for å gi pasientene den beste behandlingen og befolkningen de beste tannhelsetjenestene.

Tannpleiere har svært viktige arbeidsoppgaver når det gjelder helsefremmende og forbyggende arbeid. Bakgrunnen for tannhelsetjenestens suksesshistorie er satsingen på oppsøkende virksomhet og prioritering av forebygging foran behandling. I denne historien har tannpleierne en meget viktig plass. I årene framover vil det være stort behov for denne kompetansen på folkehelseområdet - så fremtiden er lys.

Befolkningen i Norge har i dag svært god tannhelse, men likevel vet vi at det er noen som faller utenfor og som har stort behov for våre tjenester.

Medisinske fremskritt gjør også at vi alle vil arbeide med andre pasientgrupper i fremtiden som vil ha behov for våre tjenester. Så selv om det ikke er noen tvil om at vi i fremtiden vil ha stort behov for deres kompetanse, og antageligvis noe mindre behov for tannlegekompetanse, tror jeg at våre yrkesgrupper vil arbeide side om side i tannhelseteamet i mange år til.

Norsk tannpleierforening har vært og er en viktig samarbeidspartner for Den norske tannlegeforening. Det betyr ikke alltid at vi er enige. Begge foreninger har våre egne interesser som vi arbeider for, og noen ganger har vi ulike synspunkter og standpunkter. Vi ser likevel at vi oftere har flere felles interesser enn det er motsetninger.

Et godt eksempel på viktigheten av samarbeid, er saken om flytting av ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten. Her hadde vi virkelig felles interesser - og sammen med de andre organisasjonene i tannhelsetjenesten la vi ned et viktig påvirkningsarbeid i saken. Det nyttet å stå samlet - og heldigvis stoppet Stortinget den planlagte flyttingen i fjor sommer. Jeg er helt sikker på at den samlede tannhelsetjenestens advarsler var viktige for sakens utfall.

Samfunnet rundt oss endres raskt - og vi må forvente at det kommer endringer også i tannhelsetjenesten fremover. Blankholmutvalget ser på prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten, inkludert tannhelsetjenesten. Begge foreningene har kommet med innspill til utvalget - og vi ser at vi er helt på linje når vi peker på utfordringer og muligheter for tannhelsetjenesten fremover.

Jeg tror at dialog og samarbeid vil være svært viktig, også fremover - og jeg håper at vi kan bygge videre på det gode samarbeidet vi allerede har i dag - til beste for befolkningen, tannhelsetjeneste og selvfølgelig alle landets tannpleiere og tannleger. Sammen er vi sterke, og sammen utgjør vi den viktigste stemmen på tannhelseområdet!

På vegne av Den norske tannlegeforening gratulerer jeg nok en gang med dagen og ønsker til lykke med de neste 50!»

Mer om NTpF

For mer informasjon om Norsk Tannpleierforening, historien og jubileet, se foreningens hjemmeside: https://delta.no/yrke/norsk-tannpleierforening eller medlemsbladet Tannstikkas jubileumsutgave: http://www.cmykeriet.no/tannpleier/index-h5.html?page=1#page=1

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.