53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 6 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1918

Ledig stilling

I Eidsskog, Hedemarkens amt, skal der fra 1.1.1919 ansættes en skoletandlæge med kontor paa Skotterud st.

Som skoletandlæge er han av kommunen stipulert en aarlig løn av kr. 3000,00. Foruten denne løn vil en dyktig tandlæge kunne paaregne en utstrakt indbringende praksis baade fra Norge og Sverige, da stedet ingen konkurranse har.

Ansøkning med bekræftede attestavskrifter om denne post skal sendes Eidsskog formandskap ved ordfører Otto Pram, Hølsæter.

Januar 1919, 1. og 2. hefte (dobbelthefte)

1968

Er tannlegen akademiker?

I et intervju i Aftenposten i mars 1968 (gjengitt i Tidende) drøfter rektor ved UiO, professor Hans Vogt, om utdanningen av f.eks. tannleger hører hjemme ved et universitet. Han sier blant annet at man ikke bør blande vitenskapelig forskning med ren yrkesopplæring. Men hva med tannleger? - Ja, og lenger rekker ikke standpunktet. Det kan ikke bli konsekvent. Vi får slå en strek rundt det vi har. Vi må gjerne få elastiske kombinasjoner med distriktshøyskoler og gi dem like høy status og like godt betalte krefter. Men forskning og ferdighet er to ulike ting.

Mai 1968, hefte 5

2008

Pris til ildsjel

Tannlege Kjell Størksen ved Haukeland Universitetssykehus ble tildelt ildsjelprisen på Arbeidsmiljødagen til Hordaland fylkeskommune 3. april. Under overrekkelsen ble det sagt at arbeidsmiljøprisen kategori ildsjel denne gangen gikk til en person som gjennom sin væremåte og faglige dyktighet bidrar til å fremme et godt arbeidsmiljø både på arbeidsstedet og i hele fagmiljøet.

Størksen har vært ansatt i Hordaland fylkeskommune siden 1982. Han har hele tiden satt tydelige og gode spor etter seg, både sosialt og faglig. Han har en egen evne og vilje til å inspirere alle rundt seg, og til å motivere folk til å yte mer enn de tror de klarer. Han er en dyktig fagperson som alltid er villig til å øse av sine kunnskaper til dem som spør. Hans positive væremåte kommer også pasientene til gode.

Muntrasjonsrådet Kjell Størksen takket for prisen og beskrev seg selv som en eldre fyr med sølv i håret, gull i kjeften, titan i hoftene og bly i ræven.

Mai 2008, nr. 6

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.