53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Godt nytt ord

Godt nytt ord

Foto: Kristin Witberg

Språket forandrer seg, ofte parallelt med samfunnsutviklingen, og det kommer nye ord. Hvert år kårer Språkrådet sammen med professor Gisle Andersen ved Norges handelshøyskole (NHH) årets ord i det norske språk. Det kan være et helt nytt ord, eller et ord av nyere dato, som har preget året som er gått. Kriteriene for å velge årets ord er at de skal være aktuelle og mye brukt i det gjeldende året. Ordene skal helst være levedyktige, kreative og ha gode språklige kvaliteter.

Mot slutten av fjoråret ble frasen falske nyheter kåret til årets ord i 2017. Begrunnelsen var at frasen har vært svært aktuell, og at den preget mye av samfunnsdebatten i fjor. Fenomenet falske nyheter var også tema for hovedforedraget ved åpningen av NTFs landsmøte i 2017. I kåringen av årets ord har Språkrådet blant annet brukt dataverktøy som fanger opp nye ord fra mange store riks- og regionaviser.

- Frasen speiler kampen om sannferdige nyheter i den offentlige debatten på en helt ny måte, både i Norge og ellers i verden, sier Ole Våge, som er seniorrådgiver i Språkrådet.

Listen over nyord som var i tetsjiktet uten å nå helt opp er ellers preget av stortingsvalgkampen 2017, og av ordskiftet i politikk og medier. Samtidig viser listen at språket får påfyll av nyord fra ny teknologi og andre nyvinninger.

Flere av ordene, som imamsleiking og svenske tilstander, viser at norsk politisk debatt er gått over i et høyere gir, hvor spissformuleringer og negative karakteristikker blir stadig vanligere, sier professor Andersen ved NHH.

Samtidig viser foreløpige funn fra to undersøkelser i regi av Likestillingsombudet at én av ti ytringer i kommentarfeltene til NRK og TV2 i sosiale medier er hatefulle. Videre viser undersøkelsene at over halvparten av norske Facebook-brukere avstår fra å debattere, nettopp på grunn av hatefulle ytringer. Det kan slås fast at tonen i den offentlige debatten er negativ og hard, og at dette har alvorlige konsekvenser for folks deltakelse i den, sier Likestillingsombudet.

Sånn vil vi ikke ha det. Det må være mulig å være uenig og gi uttrykk for det, uten å være ufin. Og vi får se hva det nye året bringer, både av nye ord, og av andre ting. Jeg håper på et godt nytt ord i 2018. Og jeg ønsker meg et år med gode meningsutvekslinger, i siviliserte former. Tidende vil bidra med det vi kan, på begge fronter - med sanne nyheter og god og sivilisert debatt.

Collins-ordboken har også kåret fake news til årets ord i 2017, og nestkommanderende i CNN, sjef for CNN International, Tony Maddox, sier til Aftenposten at den omfattende bruken av uttrykket er til fordel for journalistikken:

- Den positive siden ved dette fenomenet er måten den har gitt nytt liv til de såkalte tradisjonelle mediene. Vi har sett hvordan publikasjoner som The Washington Post og The New York Times øker antallet abonnenter, og her i CNN har vi hatt rekordhøye brukertall både på TV og digitalt. Det forteller meg at folk ønsker profesjonell nyhetsformidling og at de ønsker å høre fakta, sier Maddox. CNNs tilnærming er å være tilgjengelige på alle plattformer, inkludert i sosiale medier, for å sikre at de deltar i samtalen så sant det er mulig. Det samme gjør vi i Tidende, uten sammenligning for øvrig.

Mange av Tidendes lesere vil forresten kanskje savne at Tidende nr. 1 og 2 er nordiske temahefter, som det er lang tradisjon for at vi presenterer ved årets begynnelse. I år er det 24. året på rad at de fire tannlegetidsskriftene i Danmark, Finland, Sverige og Norge går sammen om å få belyst et aktuelt tema innenfor odontologien. Og arbeidet er dessverre blitt forsinket, så i år kommer temaheftene senere i årgangen. Vi trenger altså ikke å savne så lenge, men vi må smøre oss med litt tålmodighet.

Jeg ønsker Tidendes lesere et godt nytt år.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.