53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Nettsted for utvalg

Nettsted for utvalg

Prioriteringsutvalget, ledet av Aud Blankholm, har opprettet nettstedet www.blankholmutvalget.no. Her finnes informasjon om utvalgets mandat, medlemmer og møter, og det er mulig å sende innspill til utvalget underveis i arbeidet - både for enkeltpersoner og for virksomheter eller organisasjoner. Innspillene blir publisert på nettsiden og vil bli lagt frem for utvalget på deres møter i tiden fremover.

Prioriteringsutvalget skal se på hvordan vi best kan prioritere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, het det i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet 5. april 2017, da utvalget ble nedsatt.

Utvalget har15 medlemmer, hvorav én tannlege. Tannlegen er fylkestannlege i Rogaland, Helene Haver.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.