53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Norske tannlegers fond til tannlegevitenskapens fremme

Det lyses ut inntil 23 000 NOK til fremme av tannlegevitenskapen i Norge. Det kan søkes om støtte til dekning av driftskostnader i forbindelse med forskningsprosjekter, eller reisestøtte. Vedlagt søknad skal være prosjektbeskrivelse eller tilsvarende, CV og publikasjonsliste. Søknad leveres elektronisk via UNIFORs søknadsportal på www.unifor.no.

Fondets midler skal særlig anvendes til:

a) bidrag til fremme av tannlegevitenskapelige undersøkelser

b) bidrag til utgivelse av tannlegevitenskapelige skrifter

c) stipend/priser samt belønning av særlig fremragende tannlegevitenskapelige avhandlinger eller undersøkelser

d) Fremme forskning som tar sikte på motarbeidelse av tannsykdommer, spesielt hos barn og skoleungdom

Søknadsfrist

Søknadsfrist 30.03.2018.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.