53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Store tildelinger til forskning og undervisning ved UiO

Store tildelinger til forskning og undervisning ved UiO

Tor Paaske Utheim (t.v.) og Amer Sehic.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) har nylig mottatt tildelinger fra Norges forskningsråd (NFR) til to større forsknings- og undervisningsprosjekter.

Professor II ved fakultetets Institutt for oral biologi, Tor Paaske Utheim, er prosjektleder for «Non-invasive electrical stimulation as a means for preserving vision» som nettopp ble tildelt 10 millioner kroner gjennom Forskningsrådets «Fri prosjektstøtte» (FRIPRO). Studiedekan og førsteamanuensis, Amer Sehic, er også sentral i prosjektet. Studien tar utgangspunkt i elektrostimulering for å bevare synet ved flere øyesykdommer. Metoden kan likevel også resultere i økt spyttsekresjon, og forskerne ønsker blant annet å samarbeide med Munntørrhetklinikken ved fakultetet for å videreutvikle teknologien, i håp om å kunne oppnå bedre behandlingsresultater.

Professor Fernanda Petersen, også ved fakultetets Institutt for oral biologi, mottar også midler fra NFR til et samarbeidsprosjekt om forskning og undervisning mellom UiO, Forsyth Institute i Cambridge og University of Illinois at Chicago, i USA og Universitetet i Campinas-Piracicaba i Brasil. Hovedmålet er å få til langvarig og fremragende forskningsundervisning som setter søkelyset på globale forpliktelser til å redusere bruken av antibiotika, og finne innovative løsninger for å bekjempe antibiotikaresistens. Tildelingen er under utlysningen «Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon» (INTPART). Tidligere i høst ble det klart at Petersen også får NFR-støtte til et forskningsprosjekt i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus, som skal undersøke antibiotikaresistens hos premature barn i India og Norge.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.