53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919*

Lite tro på porselen

I Den norske tandlægeforenings tidende 1918, er paa side 375 indtat en petitnotis hentet fra Dental Cosmos. Der staar blant annet: «fremtidens yndlingsfyldning for visse slags fortandskaviteter vil bli en fyldning lavet paa den maate, at man sliper et stykke porcelæn av den rette farve, akkurat nok til at fylde tanden, og derpaa fæster prcelænet med silicat-cement.»

At finde «et stykke porcelæn» av den rette farve frembyr vel ikke særlige vanskeligheter for den der ikke er helt eller halvt farveblind. () «Porcelænsstykket behøver ikke at slipes til saa fint at det slutter nøiagtig til kaviteten, da silicaten vil fylde mellemrummene og gi det et harmonisk utseende.» (!)

Jo, jeg sa smør!! Et vidunderlig harmonisk utseende! Først den gjenstaaende del av tanden med sine farvenuancer, saa en mer eller mindre homogen silicatfarve, kanske med brune rænder til to sider efter et par aars forløp eller før (...)»

R. Øwre

Fra meningsutveksling om porselen som fyllingsmateriale

Fra Tidende nr. 1, 1919

* Tidende fra 1918 er i øyeblikket forsvunnet fra arkivet, derfor bringer vi stoff fra 1919.

1968

Norsk Tannvern oppretter informasjonskontor

Etter 2 års forberedende arbeid besluttet i mai d.å. Norsk Tannvern - tidligere Norsk Forening for motarbeidelse av tannsykdommer - å opprette et eget informasjonskontor under navnet Tannvernet ().

Oppgaven for den nye institusjonen Tannvernet er ved motivering og informasjon å arbeide på landsbasis for bedre munnhygiene og bedre tannhelse for hele vårt folk. Tanken bak arbeidet skal være at store lidelser og beløp kan bli unngått og spart for det enkelte individ og for samfunnet ved at man fornuftig og metodisk søker å hindre tannsykdommer og å unngå eller redusere sykdommenes skadevirkninger.»

Fra en pressemelding fra Norsk Tannvern sendt ut 19. desember 1967.

Fra Tidende nr. 1, 1968

2008

Pasientskade-erstatning

Fra et møte med tittelen «Billigtannleger og tannreiser til Budapest?» i Oslo Tannlegeselskap:

«Fra 1. januar 2009 skal Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) også gjelde pasienter og behandling utført i privat tannlegepraksis. Spesialrådgiver i NTF, Dag E. Reite, kunne fortelle at NPE for tiden arbeider med en forskrift og at foreningen samme dag hadde vært i møte med NPE for å drøfte hvordan regelverket kan utformes når tannlegene i privat sektor skal inkluderes i ordningen. Han opplyste at ordningen med pasientskadeerstatning bare vil gjelde behandling utført i Norge.»

Reidun Stenvik

Fra Tidende nr. 1, 2008

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.