53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Etter NTFs landsmøte

Etter NTFs landsmøte

Også i år var NTFs råd for tannlegeetikk til stede med våre representanter på landsmøtet. Som vanlig var det en god del personlige henvendelser, og vi er glade for å se at så mange tar seg tid til å møte oss og at de ønsker å dele sine tanker rundt etikk i arbeidshverdagen.

I år stilte vi med en enkel spørreundersøkelse for å vurdere vår innsats innad i Etisk råd og for å vurdere tannlegenes inntrykk av arbeidet som er utført av Etisk råd. Vi ønsker å dele resultatene fra undersøkelsen:

Undersøkelsen ble besvart av 106 tannleger, 57 prosent kvinner og 43 prosent menn. Det var god spredning i alder, med noe høyere svarprosent fra aldergruppene 30 - 39 år og 60 - 69 år. 27 prosent jobbet i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) og 67 prosent jobber privat, mens 6 prosent har annen stilling. Besvarelsene var anonyme og ble utført på en utdelt iPad.

Vi spurte om man kjenner til TANK-kurset i etikk. Av dette svarte 64 prosent «ja» og resten «nei». Av de som svarte «ja», stilte vi spørsmål om hvor godt de likte kurset. Her svarte hele 81 prosent «ganske godt» eller «veldig godt». Det er også viktig å minne om at TANK-kursene er obligatoriske.

Videre spurte vi om man har lest gjennom NTFs etiske regler. 83 prosent svarte «ja», resten «nei». De som svarte «ja» fikk tilleggsspørsmålet om reglene har vært til hjelp for sin yrkesutøvelse. Her svarte 37 prosent «ja, veldig», 61 prosent «ja, litt» og de resterende 2 prosent svarte «nei».

Vi spurte deltagerne om de leser «Snakk om etikk»- spalten i Tidende. Her svarte 29 prosent «ja, i hver utgave» og 58 prosent «ja, av og til». Resten svarte «nei». De som svarte ja fikk tilleggsspørsmål om de synes sakene som tas opp er relevante. 55 prosent svarte «ja, veldig», 44 prosent svarte «ja, litt», én person svarte «nei».

Vårt neste spørsmål var om NTFs landsmøte gir god kunnskap eller innsikt i etiske problemstillinger. 15 prosent svarte «ja, veldig», 67 prosent svarte «ja, litt», 18 prosent svarte «nei».

Ved spørsmålet om man ønsker et større fokus på etikk, var hele 77 prosent enige i dette og resten uenige. De som var enige ble bedt om å utdype dette skriftlig. Her fikk vi inn mange svar, men av gjengangerne er et ønske om flere kasuspresentasjoner som debatterer etikk.

Vi ville også vite om tannlegene har lagt merke til arbeidet Etisk råd utfører. 66 prosent svarte «ja» og 34 prosent svarte «nei».

Moralsk nøytralisering er omtalt i spalten «Snakk om Etikk» i årets Tidende nr. 5. Vi ønsket å vite om tannlegene har hørt om begrepet. Kun 42 prosent svarte «ja» og resten «nei». Av de som svarte «ja», var det hele 53 prosent som mente de har opplevd dette selv i egen yrkesutøvelse.

Etisk råd mener spørreundersøkelsen er verdifull både for å opplyse tannlegene om at NTF har etiske regler og for å vurdere tidligere innsats, samt planlegge fremtidige fokusområder. Vi takker til alle som deltok i undersøkelsen og ønsker alle henvendelser velkommen. Godt nytt år!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.