53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Kan arbeidsgiver bestride en sykemelding?
Spør advokaten

Kan arbeidsgiver bestride en sykemelding?

Jeg har en ansatt som spurte om å få ta ut en ferieuke på svært kort varsel. Han hadde fått kjøpt en restplass til sydentur for en rimelig penge og trengte fri neste uke. Dette passet dårlig for oss andre på kontoret. Da jeg ga uttrykk for at det ble for kort varsel til å ordne vikar eller annet, ble vedkommende svært skuffet. Neste formiddag fikk jeg beskjed om at vedkommende hadde vært hos lege og var sykemeldt ut neste uke. Jeg vet ikke om vedkommende drar på sydentur, men lurer på om jeg kan bestride sykemeldingen?

Svar: Ja, arbeidsgiver kan bestride en sykemelding dersom du mener den ansatte ikke er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade. Arbeidsgiver har ofte en mistanke om at den ansatte ikke egentlig er syk men kan ha fått sykemelding på sviktende grunnlag i forbindelse med ferieønsker, personlige problemer eller konflikter på arbeidsplassen.

Samtale

Dersom du har grunn til å tro at arbeidstaker ikke er skadet eller for syk til å jobbe så bør det innkalles til en samtale med den ansatte for å kunne vurdere grunnlaget for sykemeldingen. Den ansatte kan ta med seg en tillitsvalgt til slike møter.

Dersom arbeidsgiver etter dette vil bestride sykefraværet og sykemeldingen, kan det sendes et brev til den ansatte med kopi til NAV der det gjøres rede for hvorfor arbeidsgiver ikke vil godta sykemeldingen. Det er fornuftig å dokumentere så mye som mulig skriftlig med notat fra samtale samt kopier av brev og sykemeldinger. Det bør henvises til Folketrygdlovens §8 - 4 og § 8 - 7 og redegjøres for hvorfor arbeidsgiver mener at den ansatte ikke oppfyller vilkårene for å få sykepenger.

Det er viktig at arbeidsgiver ikke utbetaler sykepenger i arbeidsgiverperioden hvis man vil bestride plikten til dette. Det må derfor fremgå av brevet til den ansatte at sykepenger i arbeidsgiverperioden ikke vil utbetales og ansatte må anbefales å ta kontakt med NAV for eventuelt å få forskuttert sykepenger derfra.

NAV

NAV vil vurdere saken og fatte en avgjørelse. Dersom NAV mener at den ansatte har rett på sykepenger vil de utbetale dette til den ansatte og kreve refusjon fra arbeidsgiver.

Ankenemnd

Arbeidsgiver kan klage en slik avgjørelse inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden dersom han fortsatt er uenig. Når avgjørelsen fra denne ankenemnda foreligger bør man normalt rette seg etter vedtaket derfra. Arbeidsgiver kan vente med å tilbakebetale til NAV til avgjørelse fra ankenemnda foreligger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.