53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 1 / Akuttmedisin og rettsodontologi
Samarbeid mellom Universitetet i Oslo og Forsvarets sanitet:

Akuttmedisin og rettsodontologi

På tampen av 2017 skrev Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo under en rammeavtale med Forsvaret om samarbeid innenfor akuttmedisin og rettsodontologi. Avtalen har vært et ønske fra begge parter i mange år.

Begge parter var fornøyde med å signere avtalen de har ønsket seg lenge. Jan K. Sommerfelt-Pettersen, kontreadmiral og sjef for Forsvarets sanitet (t.v.) og dekan Pål Barkvoll. Foto: ©Det odontologiske fakultet, UiO/Margit Selsjord.

Hensikten med avtalen skal være «å gjøre begge parter i best mulig stand til å løse sine oppgaver på egen hånd og i fellesskap i fred, krise, katastrofe og krig». Både ansatte og tidligere studenter ved fakultetet bidrar allerede inn i Forsvaret og deltar i operasjoner.

- Forsvarets sanitet samarbeider med KRIPOS og har god kompetanse innenfor rettsodontologi. De har også fasilitetene til å utvikle og utdanne tannleger med høy kvalitet innen disiplinen. Innenfor akuttmedisinske prosedyrer og diagnostikk, har de og kompetanse som vil kunne løfte våre studenter og spesialistkandidater faglig, forteller Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet.

Rettsodontologi og akuttmedisin

Rammeavtalen legger til rette for mer konkrete særavtaler. I utgangspunktet vil det bli gjort nærmere avtaler om samarbeid rundt rettsodontologi og at de som utdannes ved fakultetet skal kunne bidra med sin kompetanse i totalforsvaret. Det innebærer at førstehjelpsundervisningen til fakultetet legges på et slikt nivå at den kommer samfunnet til gode, og at tannleger fra Universitetet i Oslo kan bidra i større grad til Forsvaret sin akuttmedisinske tjeneste.

- Denne avtalen skal legge enda bedre til rette for at tannleger som uteksamineres herfra kan bli en større medisinsk ressurs, og at de skal kunne delta i Forsvarets arbeid, forteller Pål Barkvoll, dekan ved Det odontologiske fakultet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.