53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Tanntråd kan forverre

Tanntråd kan forverre

Det er ikke noen god idé å oppfordre pasienter med peri-implantitt til å være mer iherdig med tanntråden, skriver det danske Tandlægebladet. De ru implantatoverflatene kan rive av trådstumper, som blir liggende og bidra til økt plakkdannelse og inflammasjon og dermed en forverring av tilstanden.

Dette er konklusjonen på en nederlandsk observasjonsstudie. Undersøkelsen omfattet ti pasienter, som stadig hadde manifest peri-implantitt etter et intensivt behandlingsforløp som omfattet så vel munnhygieneinstruksjon som profesjonell rengjøring og kirurgi. Det viste seg at alle hadde tanntrådrester i den koronale enden av fiksturen. Etter omhyggelig fjerning av tanntrådrestene og grundig rensing av implantatene så en betydelig forbedring av tilstanden hos ni av de ti pasientene.

En etterfølgende in vitro-undersøkelse bekreftet hypotesen om at ulike typer tanntråd lett kan skades når de brukes på ru implantatoverflater.

Forfatterne oppforderer til at man instruerer pasienter med peri-implantitt i bruk av mellomromsbøster eller tannstikkere i stedet for tanntråd.

Kilde: van Velzen FJ1,2, Lang NP3, Schulten EAJM et al. Dental floss as a possible risk for the development of peri-implant disease: an observational study of 10 cases. Clin Oral Implants Res. 2016 May; 27(5): 61821.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.