53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Valgkomiteens innstilling
NTFs representantskapsmøte 2017:

Valgkomiteens innstilling

Hovedstyre

President: Camilla Hansen Steinum, Østfold Tannlegeforening (TF)

Visepresident: Gunnar Amundsen, Haugaland TF

Styremedlem: Ellen Holmemo, Bergen TF

Styremedlem: Benedicte Heireth Jørgensen, Oslo TF

Styremedlem: Heming Olsen-Bergem, Buskerud TF

Styremedlem: Terje Fredriksen, Telemark TF

Styremedlem: Mette Johansen, Nordland TF

1. Varamedlem: Ingvild Nyquist Borgeraas, Vestfold TF

2. Varamedlem: Kristoffer Øvstetun, Bergen TF

3. Varamedlem: Kjetil Strøm, Oslo TF

Ordfører og varaordfører

Ordfører: Trond Grindheim, Bergen TF

Varaordfører: Ranveig Roberg, Vestfold TF

NTFs fagnemnd

Leder: Elisabet Jonsson, Nordland TF

Nestleder: Sverre Aukland, Aust-Agder TF

Medlem: Jie-Yan Wu, Østfold TF

Medlem: Arne-Olav Lund, Bergen TF

Varamedlem: Camilla Pedersen, Troms TF

Varamedlem: Anders Øren, Oslo TF

Redaksjonskomiteen for NTFs Tidende

Medlem: Jon E. Dahl, Oslo TF

Medlem: Anders Godberg, Østfold TF

Medlem: Malin Jonsson, Bergen TF

Varamedlem: Anne Rønneberg, Oslo TF

Varamedlem: Kristin Klock, Bergen TF

NTFs kontrollkomite

Medlem: Hanne M.G. Almgren, Oslo TF

Medlem: Rolf Terje Alvær, Rogaland TF

Medlem: Geir Torsteinson, Bergen TF

Varamedlem: Niklas K.O. Angelus, Nord-Trøndelag TF

Varamedlem: Sigrid Bruuse Lunding, Nordland TF

Varamedlem: Grethe Wergeland, Buskerud TF

NTFs råd for tannlegeetikk

Leder: Maria Alvenes, Hedmark TF

Nestleder: Morten Klepp, Rogaland TF

Medlem: Birgit Hjorth Kollevold, Oslo TF

Medlem: Knut Gätzschmann, Sør-Trøndelag TF

Medlem: Line Pedersen, Nordland TF

1. Varamedlem: Karen Reinholtsen, Bergen TF

2. Varamedlem: Mariann Hauge, Vest-Agder TF

3. Varamedlem: Stein Tessem, Nord-Trøndelag TF

NTFs ankenemnd for klagesaker

Styremedlem: Stig Heistein, Oslo TF

Styremedlem: Anne Marte Frestad Andersen, Østfold TF

Styremedlem: Magne Granmar, Telemark TF

Varamedlem: Karen Reinholtsen, Bergen TF

Sykehjelpsordningen for tannleger

Leder: Aleidis Løken, Oslo TF

Styremedlem: Jon Tryggestad, Nordland TF

Styremedlem: Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag TF

Varamedlem: Elsa Sundsvold, Troms TF

Varamedlem: Anne Kristine Solheim, Sør-Trøndelag TF

Varamedlem: Yun Therese Korstadhagen, Oslo TF

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.