53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Regjeringens forskningsstrategi på tannhelsefeltet

Regjeringens forskningsstrategi på tannhelsefeltet

Helse- og omsorgsdepartementet la den 7. september frem handlingsplanen Sammen om kunnskapsløft for oral helse - Forsknings- og innovasjonsstrategi på tannhelsefeltet (2017 - 2027).

- For å sikre høy kvalitet og kompetanse i tannhelsetjenesten er det viktig at vi målretter forskningen. Denne strategien skal bidra til en mer koordinert og langsiktig forskningsinnsats. Det skal gi et kunnskapsløft for hele tannhelsefeltet, til beste for befolkningen, sa statssekretær Lisbeth Normann.

Forskning og kunnskapsutvikling innen oral helse har i flere år blitt hengende etter andre fagfelt i helse- og omsorgssektoren. De senere årene har det imidlertid vært en betydelig økning i finansiering til mer flerfaglig forskning. I strategien presenteres innsatsområder og tiltak som skal bidra til å møte behovene for forskning, innovasjon og fagutvikling. Viktige mål er å utvikle og etablere robuste forskningsmiljøer, legge til rette for mer nasjonalt og internasjonalt samarbeid og økt flerfaglighet. Dette skal bidra til en mer kunnskapsbasert tannhelsetjeneste, heter det fra departementet.

Strategien ble lagt frem under et møte der uten at noen fra de tre universitetene som driver odontologisk utdanning og forskning var til stede. Tannpleierne var godt representert, og også NIOM var invitert til lanseringen av handlingsplanen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.