53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Etikk på landsmøtet

Etikk på landsmøtet

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Etikkhjørnet på NTFs landsmøte. Her finner du representanter fra NTFs råd for tannlegeetikk som gjerne svarer på spørsmål, veileder etter beste evne og diskuterer etiske problemstillinger. Kom innom vår møteplass for en kopp kaffe og en hyggelig prat.

Også i år vil vi diskutere aktuelle etiske problemstillinger. Et område som peker seg ut, er kunnskap om etiske regler og ulike sosiale medier. En stadig større del av markedsføringen gjøres på sosiale medier, og kommunikasjon med pasienter og mellom kolleger skjer blant annet på Facebook.

Har vi den nødvendige bevisstheten på hva som formidles der og de lovparagrafene og reglene som omhandler taushetsplikten og aktsomheten i forhold til de opplysninger vi får om pasienter? Har vi kunnskaper og ressurser til å administrere nettstedet eller Facebook-siden forsvarlig?

Vår spalte Snakk om etikk i Tidende er blant de mest leste, og dette er vi stolte av! Inspirasjon til temaer får vi blant annet gjennom tilbakemeldinger og erfaringer fra dere som besøker oss på etikkhjørnet under landsmøtet. Slik kan vi bedre belyse dagsaktuelle temaer og bidra til å oppdatere regelverket.

Er det noe du savner å få belyst? Har du etiske eller moralske dilemmaer i din hverdag som du vil dele med oss? Er de etiske reglene oppdaterte nok?

Noen ganger er kanskje ikke vi i Etisk Råd de rette til å svare, men da kan vi prøve å hjelpe deg videre for å finne svar på problemstillingen du har.

Vi ber om at saker holdes anonymisert, dette sikrer deg en bedre objektiv tilbakemelding.

Vi ser fram til å møte deg!

Godt Landsmøte!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.