53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 9 / Spør advokaten Rett til fri på religiøse høytidsdager

Spør advokaten Rett til fri på religiøse høytidsdager

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Jeg har en arbeidstaker som ønsker fri for å feire en religiøs høytidsdag som ikke er helligdag i Norge. Har hun rett til det?

Svar: Ja, etter «Lov om trudomssamfunn og ymist anna» § 27 a har arbeidstakere rett til fri i inntil to dager hvert år i forbindelse med religiøse høytider etter vedkommendes religion.

Vilkårene er at arbeidstakeren ikke tilhører den norske kirke, og at arbeidsgiver får beskjed minst 14 dager i forveien om det planlagte fraværet.

Det er ikke vanlig å trekke i lønn for disse dagene. Årsaken til det er at det følger av bestemmelsen at arbeidsgiver har rett til å kreve at disse dagene arbeides inn igjen, slik at man totalt sett arbeider det samme antall timer som ellers, etter nærmere avtale om når innarbeiding skal skje. Slik innarbeiding regnes ikke som overtid selv om arbeidstiden overstiger det timeantallet som er fastsatt i arbeidsmiljøloven §§ 10 - 4 og 10 - 5.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.