53e23350c9ce004b04960f26_tannlegetidene_logo.png

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2017 / 7 / Valghøst

Valghøst

Foto: Kristin Witberg

Sensommeren er her og snart er høsten over oss. Med den kommer det et stortingsvalg, og senere et representantskapsmøte med valg til styrende organer og komiteer i NTF. Det siste kommer vi tilbake til senere på høsten.

Livet består av mange valg. Noen ganger sliter vi med valgets kval, andre ganger er det riktige valget innlysende og avgjørelsen blir enkel. Hvor lett eller vanskelig det er å velge henger ofte sammen med konsekvensene av det valget vi tar. Noen valg får store konsekvenser, både kjente og ukjente, for oss selv og kanskje andre.

Mange vil si at et av vår tids største eksistensielle problemer, særlig i vår del av verden, er at vi har for mange valgmuligheter. Det sies at det ville være lettere å leve hvis vi ikke hadde så mye forskjellig å velge mellom nærmest til enhver tid, og hvis vi slapp å frykte at det vi velger er feil, eller tvile på om det vi velger er riktig.

Det siktes gjerne til de valg en som oftest skal foreta mens en er ung, samtidig som de ikke så rent sjelden dukker opp også senere i livet. Hva skal jeg utdanne meg til? Hvor skal jeg jobbe? Hvor skal jeg bo? Hvem skal jeg eventuelt dele livet med? Skal vi ha barn? Noen synes å være i stand til å bestemme seg uten nevneverdig tvil, mens andre aldri blir ferdige med å lure på hva som er best eller riktigst å gjøre.

Når det kommer til stortingsvalg er kanskje ikke avveiningene før valget, og handlingen i avlukket i valglokalet, det som volder de tyngste kvalene. En enkeltpersons valg av politisk parti på valgdagen gir heller ingen store direkte konsekvenser for noen av oss. Ingen kan skape de eventuelle konsekvensene alene. Mange andre må velge det samme for at resultatet blir det vi har valgt. Og så er det opp til politikerne, som kanskje har lovet noe, hva konsekvensene av valget blir. Kanskje får partiet vi stemmer på det valgresultatet de vil ha. Det fører til at de danner regjering, og vi får kanskje som følge av det, noe vi har håpet på - som var grunnen til at vi valgte som vi gjorde.

Det er ikke sikkert det er tannhelsepolitikken som er det utslagsgivende hverken for folk eller tannleger flest, når de avgjør hvilket parti de skal stemme på. I denne utgaven av Tidende presenterer vi like fullt de politiske partiene som stiller lister ved årets stortingsvalg, med det de har på programmet når det gjelder akkurat tannhelse.

De siste årene, og særlig i valgtider, har spørsmålet om offentlig finansiering av tannhelsetjenester kommet ganske høyt opp på dagsordenen, samtidig som den politiske viljen til å få noe igjennom synes å være nokså liten. Spørsmålet om organiseringen og forvaltningsnivå for Den offentlige tannhelsetjenesten er svært aktuelt foran årets stortingsvalg. Partiene som går inn for å organisere tjenesten på regionalt nivå har flertall, slik den nåværende sammensetningen er på Stortinget. Og mange er spente på hvordan sammensetningen blir etter valget.

Vi får se litt på hva partiene sier, og om de sier noe om det vi er opptatt av. Det er det vi skal ta stilling til, når vi velger hvilke politikere vi vil ha ved makten de neste fire årene. Jeg vet hva jeg er opptatt av, og det vil bli avgjørende når jeg avgir min stemme den 11. september.

Tidendes lesere ønskes god sensommer, god høst - og godt valg!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.